Mer uro rundt Holmefjord og Berg-Hansen

Både fiskeridirektør Liv Holmefjord og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens er deleiere i oppdrettselskap som er i klammeri med det offentlige.

Fiskeridirektørens selskap er ilagt straffegebyr på 5,6 millioner kroner for overproduksjon. Fiskeriministerens selskap varsles straffegebyr for rømt settefisk. Nå skal de begge vurdere om straffegebyrene er i strid med grunnloven, melder adressa.no.

«Det har funnet sted en betydelig overskridelse av maksimal tillatt biomasse», skriver Fiskeridirektoratet region vest i sitt vedtak om å gi overtredelsesgebyr til oppdrettsselskapet Bolaks i Hordaland.

Saken er spesiell, ikke bare på grunn av straffegebyrets størrelse, men fordi det rammer direktoratets toppsjef Liv Holmefjord som sammen med sine søsken eier 33 prosent av selskapet hvor de fleste aksjonærene er i familie med fiskeridirektøren, skriver nettstedet.

Bolaks skal i januar ha hatt 246 tonn laks mer enn tillatt. Selskapet mener de var forhindret fra å slakte, da slakteriet var rammet av frostskader. Bolaks fikk først frist til 14. desember med å betale gebyret på 5,6 millioner kroner, men nå er saken satt på vent frem til avgjørelse i en lignende sak.

Polarlaks ble i 2007 ilagt en bot på 9,2 millioner kroner fordi de hadde 456 tonn mer ørret i merdene enn tillatt. Men nå har Sivilombudsmannen av flere årsaker bedt Fiskeridirektoratet om å revurdere rekordboten.

Les også: Polarlaks-boten må revurderes 22.11.2009

Sivilombudsmann Arne Fliflet er i tvil om slike straffegebyr er i strid grunnlovens paragraf 96 som sier at ingen må straffes uten rettslig dom, skriver adressa.no.

Les også: Fiskeridirektørens habilitet kreves vurdert 23.11.2009

Rømming fra Flatanger Settefisk

Fiskeriforvalteren i Nord-Trøndelag har, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, konstatert det de mener er rømming av yngel fra Flatanger Settefisk AS. Fiskeridirektoratet har varslet at selskapet vil bli ilagt gebyr for ikke å ha varslet om rømmingen. Den rømte fisken ble funnet i Lausneselva i midten av juli.

Dette er et selskap hvor fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er betydelig medeier. Også denne saken er nå satt på vent frem til at Berg-Hansens eget departement har gått gjennom forskriften slik ombudsmannen har bedt om, skriver nettstedet.

Men fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen nekter for hun er inhabil til å vurdere sivilombudmannens spørsmål om slike overtredelsesgebyr er i strid grunnloven.

I en e-post til Adresseavisen skriver Berg-Hansen at hun anser seg som habil i saken.

Les også: Kritisk til Berg-Hansens dobbeltrolle 27.11.2009