- Trenger kunnskap om velferd for forsøksfisk

Et utvalg konkluderer nå med at vi vet for lite om velferdsbehovene hos forsøksfisk.

Bedre kunnskap om miljøforhold og velferdsindikatorer vil gi mer pålitelige forskningsresultater, mener utvalget. Norge bruker årlig flere millioner fisk som forsøksdyr i forskning, melder Norges forskningsråd på sine nettsider.

Les også: Kan bruke sebrafisk som modellfisk ved giftstudiar 14.12.2009

Økt oppmerksomhet om dyrevelferd både nasjonalt og internasjonalt, skjerper kravene til kunnskap om miljøbetingelser og andre forhold som kan påvirke velferden til forsøksfisk.

Les også: Fisk som forsøksdyr 05.10.2009

Forsøk med dyr er underlagt dyrevernloven som også omfatter fisk. Som en av verdens ledende oppdrettsnasjoner er Norge forpliktet til å ha god kjennskap om faktorene som har betydning for fiskens velferd.

Les også: Vant frem med klage mot lakseforsøk 06.08.2009
Les også: Dyrevernfondet har tildelt midler for 2010 24.11.2009

Nå foreligger rapporten fra et utvalg som våren 2009 ble oppnevnt for å utrede forskningsbehovet knyttet til fisk i forsøk.

Utvalget anbefaler i rapporten hvordan det bør satses på forskning for å kunne bedre fiskevelferden og redusere antallet forsøksfisk. Det pekes også på tiltak for å sikre at det ikke oppstår fare for unødig belastning på forsøksfisk, jfr. endringer i dyrevernloven som trer i kraft fra 01.01.2010.

Les også: Doktorgrad på smertefølelse hos fisk 28.10.2009

Utvalget mener det er behov for:

  • Bedre kjennskap til artenes miljøbehov siden ugunstige miljøbetingelser gir unøyaktige og upålitelige forskningsresultater.
  • Mer kunnskap om smertelindring og bedøvelse av fisk.
  • Bedre velferdsindikatorer enn antall død fisk eller ‘svimere’.
  • Fisk med kjent helsestatus og standardisert arvemasse slik at antallet som trengs i forsøk kan reduseres.
  • Innspill til myndighetene om antallet fisk som brukes til vaksineutvikling og -testing.
  • Oppdatert opplæringsmateriale om forsøksdyr for fiskeforskere.
  • En database for forskere til bruk i planlegging av forsøk.

Utredningen er gjennomført av et utvalg oppnevnt av Forskningsrådet i samarbeid med Norecopa, den nasjonale plattformen for alternativ bruk av dyr i forskning.

- Viktige prinsipper

Utvalget legger til grunn de tre prinsippene for bruk av forsøksdyr: erstatning (Replacement), reduksjon (Reduction) og raffinering (Refinement), og mener disse må få større oppmerksomhet i forskning om fisk.

Norecopa bygger nettopp på disse tre R-ene og skal i tett dialog med forvaltning, industri, forskningsmiljøer og dyrevernbevegelse bidra til redusere bruken av forsøksdyr i norsk forskning, opplyser Forskningsrådet.