- Krever smertefri avliving av fisk

Flere store matvarekjeder i Europa krever mer human avliving av oppdrettsfisk, som i dag blir bedøvet med karbondioksid før den slaktes. 

– De store kjedene presses av forbrukere og dyrevernorganisasjoner. Norske leverandører møter krav fra kjedene om at slaktingen av oppdrettsfisken skal foregå slik at fisken ikke utsettes for unødvendige lidelser, sier stipendiat Hanne Digre ved SINTEF Fiskeri og havbruk til Adresseavisen.

Hun skriver på en doktoravhandling om etisk avliving av oppdrettstorsk.

– Kveler fisken

– Kritikken går på at bruk av karbondioksid ikke bedøver fisken straks, men utsetter den for en langsom kvelning, sier Digre.

I Norge skulle et forbud mot bruk av karbondioksid til bedøving av oppdrettsfisk ha vært på plass allerede, men forbudet er satt på vent av Fiskeri- og kystdepartementet.

Les også: Utsetter forbudet mot CO2-bedøving 21.10.2009

Både elektrobedøving og bruk av en slagmaskin som gjør fisken bevisstløs, er godkjent i Norge.

– Men det trengs fortsatt en del utvikling for at disse metodene skal fungere godt nok i kommersielle slakterier, sier Digre.

Les også: Bedøving med elektrisitet eller slag? 27.08.2009

Naturstoff

Digre trekker frem et naturstoff som et mulig alternativ til karbondioksid.

– Bedøvelsesmiddelet er framstilt av blant annet kryddernellikolje. Metoden synes tilfredsstillende ut fra dyrevernhensyn, og forsøk viser at slaktekvaliteten er meget god, sier Digre.

Stoffet er foreløpig ikke godkjent i Europa, men det brukes ved slakting av fisk i blant annet New Zealand, Australia og Chile, forteller Digre.

Bedre for oppdrettet enn villfanget fisk

Direktør for mattrygghet og produktkvalitet i Marine Harvest, Ragnar Nortvedt, bekrefter at de store matkjedene i EU er kritisk til bruk av karbondioksid.

– Flere er kritiske til bruk av karbondioksid, men de har foreløpig ikke satt foten ned for import av fisk som slaktes med denne metoden, sier Nortvedt.

– Det finnes noen få alternativer til karbondioksid, men ingen er fullgode, sier Nortvedt.

– Vi er alle på jakt etter bedre løsninger, og jeg håper vi klarer dette i løpet av to-tre år. Dette handler ikke bare om velferd for fisken, men om kvaliteten på produktet og i siste instans økonomien i næringen, sier Nortvedt.

Men norske kunder har et mer avslappet forhold til hvordan fisk avlives på slakterier.

– Kundene forstår at garnfangst eller fangst med trål og snurpenot, medfører langt mer stress og utmattelse enn bruk av bedøvelse, sier han.

Les også:
- Bedre kvalitet med bruk av elektrobedøver 09.12.2009
Les også: - Superfersk fisk med riktig kvalitet 02.10.2009

Fish.no har tidligere omtalt brosjyren "Moderne slakting av laks", som gir et utdrag av resultater fra en rekke prosjekter de siste årene.

Les også: Moderne slakting av laks 16.08.2009