- Nordlaks burde fått flere konsesjoner

Ordføreren i Hadsel synes fylkeskommunen burde tatt større hensyn til alle arbeidsplassene ved Nordlaks, og anbefalt flere nye oppdrettskonsesjoner til Nordlaks Oppdrett.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg synes det er snublende nær å karakterisere tildeling av bare én oppdrettskonsesjon til Nordlaks Oppdrett, som en forbigåelse.

- Jeg er skuffet. Selskapet har til sammen søkt om fem konsesjoner i Nordland og Troms, sier Freiberg til Bladet Vesterålen, og legger til at dette er et selskap som har investert alt det har tjent og enda mer, i lokaldistriket.

Freiberg mener videre at det ikke er tatt nok hensyn til alle arbeidsplassene selskapet skaper, og at det ikke er lagt vekt på at grunderen bak Nordlaks har pløyd pengene tilbake i å skape lokale verdier.