Sinkaberg-Hansen ansetter 20 flere

NÆRØY: SinkaBerg-Hansen AS utvider med et ekstra skift på lakseslakteriet. Det gir 20 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal.

Fra månedsskiftet januar/februar, planlegges det å slaktet 110 tonn laks daglig.

– Bedriften har mye fisk i sjøen og tilhørende ønske om å øke takten på slaktinga, opplyser personalsjef Frode Lauritzen, til Namdalsavisa.

SinkaBerg-Hansen har per i dag 170 medarbeidere, hvorav de aller fleste jobber med foredling. Cirka 10 prosent av de ansatte er utlendinger. Ved overgangen til et ekstra skift på slakteriet, vil også slakteriavdelingen gå over til å jobbe skift på seks timer, tilsvarende som for foredlingsavdelingen. Mye av det økte slaktevolumet vil, etter planen, kjøres gjennom bedriftens foredlingsavdeling, og noen av de nye arbeidsplassene vil derfor komme på denne avdelingen.

– Viktig for regionen

Ordfører Steinar Aspli i Nærøy, er glad for fortsatt vekst ved en av hjørnesteinsbedriftene i Ytre Namdal.

– 20 arbeidsplasser med tilhørende ringvirkninger er meget positivt. For regionen er det viktig at havbruksnæringa går godt, sier Aspli til avisa.

Les også: SinkaBerg-Hansen slår tilbake mot kritikk 25.11.2009