Nordlaks vil overta deler av SPoN Fish

Oppdrettskonsernet Nordlaks AS på Stokmarknes, ønsker å overta 95 prosent av aksjene i det kriserammede torskeoppdrettsselskapet SPon Fish AS.

Det fremgår av en pressemelding fra SPoN Fish AS. SPoN Fish AS har tidligere informert om at selskapets restruktureringsarbeid konsentreres om industrielle aktører med en interesse for å overta hele selskapet. Videre har selskapet informert om at aksjene sannsynligvis vil ha liten verdi.

Selskapet har vært i kontakt med ca. 20 potensielle interessenter. I dette arbeidet har selskapet hatt bistand av RS Platou Markets og advokatfirmaet Ro Sommernes. Selskapet mottok tre skriftlige tilbud om kjøp av virksomheten.

Styret har etter en totalvurdering valgt å anbefale tilbudet fra Nordlaks AS, som ønsker å overta morselskapet Sponfish AS, yngelprodusenten Troms Marin Yngel AS samt matfiskselskapet Tysfjord Marin Holding AS.

Tilføres 20 mill. i ny egenkapital

Tilbudet innebærer blant annet at Sponfish AS tilføres NOK 20 millioner i ny egenkapital og er videre basert på en forutsetning om at Nordlaks AS etter kapitaltilførselen blir eier av 95 prosent av selskapet.

Dette forutsetter en betydelig nedskriving av aksjekapitalen i Sponfish AS.

Styret i Sponfish AS har den 23.12.2009 vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å treffe nødvendige vedtak. Det pågår også et arbeid for å få aksept for løsningen blant selskapets kreditorer.

Generalforsamling avholdes den 8. januar 2010.

Les også: - Aksjene i Spon Fish vil ha liten verdi 09.12.2009

- Interessante muligheter

Eieren av Nordlaks, Inge Berg, uttaler at kjøpet av deler av Sponfish konsernet byr på interessante muligheter. Nordlaks er et fullintegrert lakseoppdrettselskap hjemmehørende på Stokmarknes i Nordland med til sammen 23 konsesjoner. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på nok 960 millioner.

I følge Inge Berg vil oppdrettsaktiviten i Tysfjorden passe inn i Nordlaks sin øvrige oppdrettsvirksomhet, og styrke den aktivitet selskapet har i dag.

Styreleder i Sponfish AS, André Aarøen uttaler på sin side at han er tilfreds med at man har funnet en løsning som innebærer en videreføring av aktivitetene i konsernet.