Arnøy Laks etablerer nytt lakseslakteri

Onsdag ble Arnøy Laks AS og Nergård AS enige om en avtale som innebærer at Arnøy Laks overtar det nedlagte fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret på Arnøya.

Arnøy Laks skal primært benytte anlegget til lakseslakteri. Anlegget er også tenkt som en del av Arnøy Laks sin satsing på torskeoppdrett og levende lagring/ oppforing av torsk.

Samtidig holdes det åpent for at en del av anlegget skal kunne benyttes til mottak og produksjon av hvitfisk.

Moderne lakseslakteri

– Partene uttrykker tilfredshet med avtalen, som sikrer Arnøy Laks mulighetene til å bygge opp et moderne lakseslakteri til det økte laksekvantumet selskapet skal produsere framover. Det er også viktig at man kan være med på å sikre at den lokale fiskeflåten har leveringsmuligheter i området også i fremtiden, heter det i en felles pressemelding fra de to selskapene.

Planene om å kunne bruke anlegget til lakseslakteri, er ikke helt nye.

– Vi har kjøpt nye konsesjoner og har håp om helårig drift på slakteriet. Dagens slakteri holder ikke kravene og vi må enten bygge nytt eller sette bort slaktinga, uttalte Leif Peder Jørgensen i Arnøy Laks i september 2009.

Les også: Skaretfisk legger ned 12 mottak 11.09.2009

Nergård trekker seg ut

Som kjent godtok Skjervøy kommune i november i fjor en avtale som innebærer at fiskerikonsernet Nergård blir løst fra industriplikten i kommunen.

Les også: Skjervøy sa ja til Nergård-avtalen 04.11.2009

Som en del av avtalen, ble det også enighet om at det skal etableres ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret.

Les også: Nergård beholder trålkvotene 21.10.2009