- Fremragende torskeforsker

Del saken

I konkurranse med forskere fra alle fagområder, er Marit Seppola tildelt midler over Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere.

Marit Seppola forsker på torskens immunforsvar i møte med bakterien francisella.

Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere henvender seg til yngre forskere innenfor alle fagområder, melder Nofima.

Hovedkriteriet for utvelgelse er vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard. I utvelgelsen legges det også blant annet vekt på at det planlagte prosjektet er originalt og nyskapende, og at det innebærer internasjonalt samarbeid.

Ny bakteriesykdom truer torsken

Francisella er en relativt ny fiskesykdom i Norge, og utgjør en stor trussel mot torskeoppdrett. Sykdommen er vanligst i Sør-Norge om sommeren, når temperaturen stiger i havet. Torsk med francisella får hvite knuter på indre organer, og dør etter en tid, opplyser Nofima.

- I prosjektet skal vi studere grunnleggende egenskaper ved bakterien francisella, forteller forsker i Nofima, Marit Seppola.

- Vi skal infisere torskeceller og se hvordan torskens immunforsvar blir påvirket. Er enkelte deler av immunforsvaret viktigere enn andre? Kan vi finne noe i immunforsvaret som kan forhindre infeksjon? Vi skal også sette immunforsvaret ut av spill og se hvordan bakterien fungerer da. Det vil gi en pekepinn på hva som er viktig for å bekjempe sykdommen, sier hun.