Nordlaks overtar SPoN Fish

Aksjonærene i SPoN Fish AS har vedtatt nedskriving av aksjekapitalen, samt å gjennomføre en rettet emisjon mot Nordlaks AS.

Dette innebærer at Nordlaks overtar det meste av SPoN Fish-konsernet.

Styret i selskapet gikk før jul ut med en melding om at de etter en totalvurdering, har valgt å anbefale et tilbud fra Nordlaks AS, som ønsker å overta morselskapet Sponfish AS, yngelprodusenten Troms Marin Yngel AS, samt matfiskselskapet Tysfjord Marin Holding AS.

Eieren av Nordlaks, Inge Berg, uttalte samtidig at kjøpet av deler av Sponfish konsernet, byr på interessante muligheter. Nordlaks er et fullintegrert lakseoppdrettselskap hjemmehørende på Stokmarknes i Nordland med til sammen 23 konsesjoner. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på nok 960 millioner.

Det ble da kalt inn til ekstraordinær generalforsamling den 8. januar 2010, for behandling av styrets forslag.

Les også: Nordlaks vil overta deler av SPoN Fish 24.12.2009

Vedtok nedskriving og emisjon

– I tråd med forslaget vedtok aksjonærene den 8. januar 2010, med 95 prosents oppslutning, å nedskrive aksjekapitalen i selskapet, samt å foreta rettet emisjon på NOK 20 millioner mot Nordlaks AS.

Det opplyser SPoN Fish AS i en pressemelding utsendt etter den ekstraordinære generealforsamlingen 8. januar 2010.

Nedskriving og etterfølgende emisjon innebærer at Nordlaks AS blir eier av 95 prosent av selskapet, heter det i meldingen.