Vil bruke torskeanlegg til laks

Nordlaks ønsker å bruke SPoN Fish sine torskelokaliteter til laks.

For noen dager siden ble det kjent at Nordlaks AS overtar SPoN Fish AS, etter at aksjonærene i SPoN Fish har vedtatt nedskriving av aksjekapitalen, samt å gjennomføre en rettet emisjon mot Nordlaks AS.

Les også: Nordlaks overtar SPoN Fish 11.01.2010

Nordlaks tar dermed kontroll over torskeoppdrettsanleggene til Tysfjord Marin Holding (TMH) i Tysfjord, samt torskeyngelselskapet Troms Marin Yngel i Troms fylke, skriver NRK Sámi Radio.

Sponfish har i dag torsk i tre av opprinnelig seks lokaliterer i Tysfjord.

Daglig leder i Nordlaks AS, Inge Berg, sier til NRK at en kombinasjonsdrift av både torsk og laks kan være aktuelt.

Inntil videre skal selskapet mate torsken, som er i merdene i Tysfjord i dag, til slakteferdig produkt. Tanken er da å etablere laks i torskelokalitetene etter hvert som torsken slaktes.

Men det er noe usikkert om det blir helt slutt med torsken i Tysfjord, eller om Nordlaks beholder en del av torskeoppdrettsaktiviteten i fjorden, skriver NRK.