Nytt videreutdanningstilbud i havbruksdrift

Høgskolen i Bodø (HBO) starter 8. februar 2010 et årsstudium i havbruksdrift for ledere og røktere i oppdrettsnæringen.

Studiet er samlingsbasert og kan kombineres med jobb. Undervisningen foregår ved Høgskolen i Bodø, melder HBO.

– Havbruksnæringen etterspør skreddersydd utdanning på høgskolenivå for ledere og røktere. Høgskolen utdanner for tiden 85 medarbeidere i Marine Harvest Norway, sier prosjektkoordinator Sølvi Fastvold ved Senter for etter- og videreutdanning i havbruk ved Høgskolen i Bodø.

Opplæringstilbudet er blitt så godt mottatt at vi nå tilbyr dette til hele kysten, sier Fastvold. Årsstudiet i havbruksdrift består av kurs innen produksjonsbiologi, fiskehelse og miljø, HMS, havbruksledelse og økonomi.

Høgskolen i Bodø åpnet 1. september 2009 et nytt senter for etter- og videreutdanning i havbruk.

Les også: Åpner nytt havbrukssenter ved HBO 01.09.2009

For ledere og røktere

Sølvi Fastvold sier at studiet er en unik sjanse for ansatte i havbruksnæringen til å skaffe seg formalkompetanse i sitt yrke.

– Ledere og røktere får spesialtilpassende kurs som gir dem faglig påfyll og oppdatert kunnskap i havbruksdrift. Både studenter med generell studiekompetanse og studenter med realkompetanse kan få opptak til dette nye studiet, forteller Sølvi Fastvold.