Rømt oppdrettsfisk i Porsangerfjorden

I den senere tid er det fanget fremmed fisk i sjøen på garn og stang. Fiskere rapporterer om uvanlig fangst.

Denne uken kom det inn mange rapporter om oppdrettsfisk fanget i bunnen av Porsangerfjorden. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at det er rømt oppdrettsørret fra et anlegg i Lafjorden (syd av Magerøya og vest av Porsangerfjorden). Det dreier seg om regnbueørret og en rømning som fant sted i mars/april måned. Det antas at omlag 12000 fisk har rømt, skriver Porsanger Kommune i en melding på sin hjemmeside.

- Saken er alvorlig og en mulig trussel mot de store lakseelvene i Porsanger. Kommunen har hatt kontakt med både Fylkesmannen i Finnmark og Fiskeridirektoratet for å få kartlagt hva som har skjedd og tiltak i den anledning. Kommunen har informert grunneier- og fiskeforeninger som forvalter de store elvene om situasjonen, skriver kommunen videre.

- Regnbueørreten er en art som ikke naturlig hører hjemme i vår fauna. Det betyr at den er uønsket og skal ikke kunne etablere seg i Norge. Fylkesmannen vil ikke åpne for et utstrakt garnfiske i fjorden nå i sommer, grunnet det store innsiget av laks til Porsanger elvene. Derimot kan det tenkes å åpne for tiltak på høsten etter at laksen har gått opp i elvene.

Fisken som har rømt er fullt spiselig og det er intet til hinder for et godt måltid om fisken fanges. Den er lett gjenkjennelig med typiske avslepne finner etter å ha vært i mærer, dessuten svært fet og kompakt. Størrelsen varier fra 1,5-2 kg. Det er særlig indre delen av Porsangerfjorden og østsiden som har merket denne fisken.

- Trusselen er at denne fisken finner veien til elvene og skader gyteplassene til laks og sjøørret. Det er lite sannsynlig at regnbueørreten skal kunne gyte og etablere seg i elvene våre. Kommunen vil følge med utviklingen og vurdere situasjonen fortløpende, skriver Porsanger Kommune.