Kultiveringsanlegg fjernes fra akvakulturregisteret

Etter omlegging av akvakulturregisteret, er kultiveringsanlegg tatt ut av dette registeret.

Dette harmonerer også med at kultiveringsanlegg tildeles etter lakseloven og miljømyndighetene er ansvarlig for tilsynet, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Ansvarlig for registrering av disse anleggene er Direktoratet for naturforvaltning.