Skal samarbeide med Ahousaht First Nation

Cermaq-selskapet Mainstream Canada har inngått en samarbeids- og utviklingsavtale med indianerne i Ahousaht First Nation i Canada.

Mainstream Canada og Ahousaht First Nation har inngått en avtale som regulerer samarbeid og utvikling av bærekraftig havbruk til fordel for begge parter.

Avtalen gjelder for det tradisjonelle territoriet til Ahousaht der virksomhet er basert på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

- Mainstream erkjenner at vår oppdrettsvirksomhet er lokalisert i Ahousahts tradisjonelle territorium og at Ahousaht for dette område har gjort krav på sine rettigheter i henhold til konstitusjonen, sier Fernando Villarroel, admininstrerende direktør i Mainstream Canada.

- Gir trygge og stabile rammer

Elementer i avtalen omfatter for Ahousahts del, økonomiske fordeler, opplæring, utdannelsesprogrammer, støtte til tiltak for å styrke stillehavslaksen, ansettelser, kontrakter og forretningsmuligheter.

- Vi er veldig fornøyd med denne avtalen. Den er basert på nært og godt samarbeid med Ahousaht, og gir grunnlag for positiv utvikling for både Mainstream og Ahousaht. Avtalen gir Mainstream trygge og stabile rammer for virksomheten i Ahousahts territorium, sier Fernando Villarroel.

Indianerne er tilfredse

- Ahousaht er tilfreds med avtalen som gir Auhousaht mange fordeler. Våre folk arbeider ved Mainstream Canadas oppdrettsanlegg, men følger også med på hva som foregår. Å ha øyne og ører på anleggene er nyttig for et samfunn som er opptatt av miljøforholdene i sine land- og vannområder. Vi opplever at fiskeoppdrett erstatter fremgangen vi har savnet siden fiskeriene sluttet, sier Maquinna, Hayoopanulth og Keesta, arvehøvdinger i Ahousaht First Nation.

- Avtalen viser vei

- Denne avtalen viser vei fremover, og det er vår ambisjon å få gjensidig fordelaktige avtaler med First Nations i alle de territorier vi har virksomhet i British Colombia, sier Geir Isaksen, konsernsjef i Cermaq.

Bakgrunn

Ahousaht er lokalisert på Flores Island på vestkysten av Vancouver Island. Ahousaht First Nation har en befolkning på over 1000 personer i reservatet og har over 2000 medlemmer, og er den største First Nation på vestkysten av Vancouver Island. Mainstream Canada har omkring halvparten av sin produksjon i Ahousahts territorium, og har drevet virksomhet der siden 2000. Mainstream Canada er det nest største oppdrettsselskapet i British Colombia med hovedkontor i Campbell River, BC.