Fem matfiskkonsesjoner tildelt i Sogn og Fjordane

Del saken

Fiskeridirektoratet melder i dag at det er tildelt fem matfiskkonsesjoner i Sogn og Fjordane. Konsesjonene er for matfiskoppdrett av laks og ørret.

Tildelingene er som følger (antall konsesjoner i parentes):

Osland Havbruk AS (1)
Sandnes Fiskeoppdrett AS (1)
Landøy Fiskeoppdrett AS (1)
Karma Havbruk AS (1)
Firda Sjøfarmer AS (1)

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingene som fremgår av listen av, ulike grunner ikke er endelig. Manglende innbetaling av vederlag, klagebehandling og lignende kan medføre endringer.

Les også: