Fem matfiskkonsesjoner tildelt i Hordaland

Fiskeridirektoratet melder at det nå er tildelt fem konsesjoner for oppdrett av laks og ørret i Hordaland.

Tildelingene er som følger (antall konsesjoner i parantes): 

Fjord Drift AS (1)
Hennco Laks AS (1) 
Langøylaks AS (1) 
Telavåg Fiskeoppdrett AS (1) 
Troland Fiskeoppdrett AS (1)

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingene som fremgår av listen av, ulike grunner ikke er endelig. Manglende innbetaling av vederlag, klagebehandling og lignende kan medføre endringer.

Les også: