Sterke handleuker på Fish Pool

Den kraftige oppsvingen i spotmarkedet for Norsk laks har gitt utslag i høy aktivitet på laksebørsen Fish Pool ASA.

I forrige uke ble det handlet finansielle kontrakter tilsvarende hele 5.100 tonn og 161 millioner kroner i underliggende verdi på markedsplassen.

Sammenlignet med eksportert volum av laks i uke 5, representerer handelsvolumet på Fish Pool i overkant av 30 prosent av dette volumet, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det er de nære periodene, februar og mars, som har størst omsetning i øyeblikket, sier adm.dir. i Fish Pool ASA, Søren Martens.

Prissikring

– Vi har også hatt god etterspørsel etter lengre kontrakter. Både kontrakter ut året 2010 og hele 2011 har vært omsatt flere ganger i forrige uke, fortsetter han.

– For selgersiden innebærer dette at man nå har muligheter til å sikre sin inntekt for de neste 2 årene, til historisk høye kontraktspriser, sier Martens.

– For Fish Pool sin del betyr dette en god oppstart på året og vi håper å passere fjorårets handelsvolum som endte på 73.395 tonn med god margin, sier han avslutningsvis.

Mer om Fish Pool ASA
Fish Pool ASA er den regulerte markedsplass for kjøp og salg av finansielle laksekontrakter og opsjoner. Hovedaksjonærene er Imarex NOS ASA, de norske bankene DnB NOR, Nordea Bank Norge, 4 sparebanker samt selskapene GC Rieber AS og Bergen Energi AS. Markedsplassen er lokalisert i Bergen.

De finansielle kontraktene som Fish Pool tilbyr er et verktøy som vil bidra til bedre risikostyring og forutsigbarhet i en næring som er preget av sterkt svingende priser. Clearing tilbys via NOS Clearing ASA.

Se også: Sammensetning og beregning av Fish Pool Index™