Eksportpris kr 31,84 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp frå veke 4 til veke 5.

I veke 5 i 2010 var eksportprisen for fersk laks 31,84 kroner per kilo, ein oppgang på 7,2 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner tal som Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 5 enda på 10 826 tonn, ein oppgang på 1,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 967 tonn.

I veke 5 vart det eksportert 982 tonn frosen laks, og prisen var 33,02 kroner per kilo.

Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
5 10 826 31,84 982 33,02
4 10 967 29,69 1 098 31,86
3 10 891 28,92 1 003 31,70
2 11 808 28,17 674 32,08
1 11 067 29,82 456 32,54
53 7 552 30,88 388 32,82
52 8 265 30,68 425 32,63
51 17 766 28,95 1 002 32,49
50 16 657 28,48 1 685 31,98
49 15 027 27,69 1 221 31,60