- Et skjebneår for chilensk oppdrett

- Snart går Chile tom for slaktefisk av atlantisk laks, og flere selskaper styrer lukt mot avgrunnen. Likevel er det optimisme å spore i chilensk oppdrettsnæring.

Status i den skadeskutte chilenske oppdrettsnæringen er vanskelig å beskrive, fordi den peker i flere ulike retninger, skriver Europharma i et nyhetsbrev. Selskapet tror 2010 blir et skjebnesår for chilensk oppdrettsnæring.

Oppdrettere med stor gjeldsbyrde

- På den ene siden foregår det hektisk aktivitet drevet av optimisme og framtidstro. På den annen side ser vi at enkelte aktører har funnet det mest tjenlig å sitte helt stille, skriver Europharma.

I sistnevnte kategori finner vi en del oppdrettsselskaper som skyver foran seg en gjeldsbyrde av aldeles gigantiske proporsjoner. Å redde disse selskapene vil nærmest kreve et mirakel, da de per i dag er milevidt unna å kunne betjene gjelden sin, mener Europharma. 

Det som har reddet flere av dem fra konkursen er nok først og fremst at kreditorene ikke har ønsket å ta tapene. Samtidig vil det være utenkelig at en ny eier vil akseptere den eksisterende gjeldsbyrden, slik at den eneste løsningen vil være at eierne, bankene eller leverandørene faktisk tar tap. Gjør bankene ingenting vil det forsinke utviklingen i Chile ytterligere og faren for konkursras blir betydelig større, skriver Eurpharma.

Tøft også for leverandørene

- Leverandørindustrien i Chile må nok belage seg på et tøft 2010, og vi ser ikke bort fra at enkelte norske aktører kommer til å trekke seg ut. Fôrselskapene er blant kreditorene som kan risikere store tap.

Enkelte kunder har faktisk fått opp til ett års kreditt på fôret. Byrden for gjenoppbyggingen bæres dermed i betydelig grad av disse selskapene, forteller Europharma.

Nye eiere

På eiersiden har man sett at en del nye aktører er kommet på banen i form av mindre chilenske selskaper som har hovedaktivitet innen tradisjonelt fiskeri. Et større antall norske investorer er sterkt ønsket i Chile, men disse glimrer stort sett med sitt fravær foreløpig, konstaterer Europharma.

Det settes ut fisk i Chile nå, om enn i begrensede mengder. Det er på det rene at det vil ta mange år å komme opp på et tilnærmet like høyt produksjonsnivå som tidligere.

Det sier litt om hvor katastrofalt omfattende ILA-epidemien har vært når man vet at Chile i løpet av våren vil nærmest gå tom for slaktefisk av atlantisk laks, skriver Europharma.

I perioden mars til september oppgis det at så godt som ingen atlantisk laks fra Chile vil være
på markedet, forteller Europharma.

Reguleringene endres

Heldigvis skjer det positive endringer i reguleringsregimet, selv om det er vanskelig å si hvor dyptgripende endringene vil bli. Et område Europharma har engasjert seg i helt siden selskapet etablerte seg i Chile, er reguleringen av legemiddelbruk, forteller selskapet.

Et mangelfullt reseptsystem samt lokalproduserte legemidler av lav kvalitet har spilt en ikke ubetydelig rolle i den chilenske oppdrettskollapsen, ikke minst i forhold til resistensutvikling, mener Europharma.

Visse positive signaler registreres nå, men fremdeles ser man at en rekke mindre legemiddelprodusenter kommer på markedet med eksempelvis ILA-vaksiner utviklet på rekordtid.

Sjansen for at disse vaksinene kan være effektive og gode, anser Europharma for liten. Dokumentasjonsgraden vil nødvendigvis også være lav. Det er dessverre også et faktum at etablerte internasjonale legemiddelselskaper viser vilje til å operere etter svakere kvalitetskrav i Chile enn man gjør i Norge, forteller Europharma.

Det er Europharmas klare oppfatning at gjenreisingen av den chilenske oppdrettsnæringen, er avhengig av en kompromissløs holdning i forhold til kvalitet og sikkerhet, også på legemiddelsiden.