Historisk på Fish Pool

En clearet lakseopsjon ble fredag 19. februar 2010 handlet på markedsplassen Fish Pool. Dette er den første handelen i sitt slag på Fish Pool.

Opsjonen som ble handlet var en kjøpsopsjon, Call Q3-10, 50 tonn/mnd med strike 35,00 og en premie på 1,00 NOK/kg.

– Dette er en historisk begivenhet for finansiell laks, sier adm.dir. i Fish Pool ASA, Søren Martens.

– Vi lanserte opsjoner forsiktig på slutten av fjoråret og forventer en økt interesse for handel når vi i nær fremtid får en Market Maker på plass som skal fortløpende stille spread for clearete opsjoner, sier Martens.

Det er mulig å handle opsjoner både bilateralt og clearet på Fish Pool. Aktørene i clearingmarkedet er i utgangspunktet anonyme. For den første opsjonshandelen har likevel aktørene valgt å stå frem og fortelle hvem de er og hvorfor de handlet denne opsjonen:

– Et spennende instrument

Opsjonen ble skrevet av Johan Andreassen i Villa Group Invest AS.

– Jeg syntes at opsjoner er et meget spennende instrument både for sikring og som investeringsobjekt, sier Johan Andreassen.

– Jeg hadde allerede kjøpt en forwardkontrakt for Q3-10 på et lavere nivå enn den aktuelle strike. Ved å skrive opsjonen mottar jeg 150.000 NOK i premie. Forutsatt at prisen ikke går over 35 NOK/kg i Q3 beholder jeg premien. Hvis ikke må jeg betale ut til motparten. I og med at jeg tjener på forwardkontrakten hvis prisen stiger, har jeg en dekning å ta av, og har dermed relativt lav risiko, fortsetter Andreassen.

– Opsjoner er et genialt instrument ikke minst for aktørene i det fysiske markedet. Det blir spennende å vinne erfaring av handelen som vi har gjort, avslutter han.

Kjøperen av opsjonen var meglerhuset Pareto som handlet på vegne av en kunde.

– Både vi og kunden vår anså opsjonen som et godt investeringsobjekt, sier Tor Svelland i Pareto.

Mer om Fish Pool ASA
Fish Pool ASA er den regulerte markedsplass for kjøp og salg av finansielle laksekontrakter og opsjoner. De største aksjonærene er Imarex ASA og Bergen Energi AS. I 2009 ble 73.395 tonn tilsvarende vel 2 mrd. NOK handlet i finansielle kontrakter på Fish Pool. De finansielle kontraktene som Fish Pool tilbyr er et verktøy som vil bidra til bedre risikostyring og forutsigbarhet i en næring som er preget av sterkt svingende priser. Clearing tilbys via NOS Clearing ASA.