Eksportpris kr 35,49 i veke 7

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp frå veke 6 til veke 7.

I veke 7 i 2010 var eksportprisen for fersk laks 35,49 kroner per kilo, ein oppgang på 1,9 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner tal som Statistisk sentralbyrå la fram i dag.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 7 enda på 10 891 tonn, ein nedgang på 0,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 929 tonn.

I veke 7 vart det eksportert 917 tonn frosen laks, og prisen var 35,49 kroner per kilo.

Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
7 10 891 34,88 917 35,49
6 10 929 34,23 883 33,72
5 10 826 31,84 982 33,02
4 10 967 29,69 1 098 31,86
3 10 891 28,92 1 003 31,70
2 11 808 28,17 674 32,08
1 11 067 29,82 456 32,54
53 7 552 30,88 388 32,82
52 8 265 30,68 425 32,63
51 17 766 28,95 1 002 32,49