Høvdinger taler varmt om lakseoppdrett

CANADA: Høvdinger i British Columbia ser nødvendigheten av arbeidsplasser og inntekter fra lakseoppdrett, og er rykende uenige med Pure Salmon Campaign.

Ikke alle høvdingene i British Columbia er motstandere av lakseoppdrett på sine tradisjonelle områder.

– For de fattige, for mitt folk betyr oppdrett av atlantisk laks muligheten til å få seg en jobb. Derfor synes jeg det er viktig at vi har denne muligheten til å holde folk utenfor arbeidsledighetskøen.

Det sier Chief Tom Nelson i Quatsino First Nation på Vancouver Island til NRK Sámi Radio.

Tar avstand fra Pure Salmon Campaign

Chief Tom Nelson og Chief Richard i Aboriginal Aquaculture Association er enige om at at Bob Chamberlin, leder for stammerådet Musgamagw Tsawataineuk, eller oppdrettsmotstanderne i Pure Salmon Campaign, ikke representerer deres syn på saken. Heller tvert i mot.

– Chamberlin snakker ikke på mine vegne. Han har gått altfor langt i sin motstand mot lakseoppdrett og han tør ikke lenger å trekke tilbake sine uttalelser. Han reiser rundt hele verden for å snakke stygt om næringen og disse reisene er betalt av de som motsetter seg næringen, hevder Chief Tom Nelson.

Han er en tidligere oppdrettsmotstander, som etter hvert skiftet side.

– Jeg har innsett at vi trenger denne næringen, som jeg anser som bærekraftig og viktig for mitt folk, sier Chief Tom Nelson.

- Nedgang i laksebestandene kan ha andre årsaker

Oppdrettsmotstandere uttrykker frykt for lakseoppdrett kan få negative konsekvenser Sawkeye-laksens fremtid, blant annet som følge av lakselus, men får ikke støtte av de to høvdingene.

– Lakselus er ikke noe problem. Den hører jo naturlig hjemme i dette økosystemet og hva er da problemet? spør Chief Richard. Han kan ikke se at det er påvist at oppdrettsanleggene påvirker villaksen.

– Nedgangen i villaksbestanden her kan jo ha helt andre årsaker. Blant annet er klimaendringer og en stadig stigende sjøtemperatur med på gjøre tilværelsen for villaksen vanskeligere, sier Chief Richard.
 
Oppdrettere samarbeider med indianerne

De norske oppdrettsselskapene Cermaq, Grieg and Marine Harvest, står for over 90 prosent av oppdrettsaktiviteten på Canadas vestkyst.

Marine Harvest har inngått en avtale om royalities med noen av stammene i området, og en femtedel av selskapets ansatte i Vancouver Island er indianere, skriver NRK.

Også Cermaq samarbeider med indianerne, og opplyste nylig at Cermaq-selskapet Mainstream Canada og Ahousaht First Nation, har inngått en avtale som regulerer samarbeid og utvikling av bærekraftig havbruk til fordel for begge parter.

Les også: - Er ensbetydende med folkemord 07.02.2010
Les også: Skal samarbeide med Ahousaht First Nation 22.01.2010