Aga Halibut utvider

DØNNA: Aga Halibut AS ser framover og vil i løpet av våren sette i drift sitt tredje sjøanlegg for kveite ved Dønna.

– Vi satser på å utvide produksjonen, sier daglig leder Jan Ove Morlandstø til Helgelands Blad.

Kveita som skal settes i det nye anlegget, skal komme fra påvekstanlegget på Bjørn.

De siste åra har Aga Halibut måttet tåle store tap, men ifølge Morlandstø har både eierne og bankforbindelsen Helgeland Sparebank gjort sitt for å sikre fortsatt satsing.

– Vi har noen fabelaktige eiere, og banken har vært en god støtte. De har tatt ansvar for selskapet, sier han.

Les også: - Kan produsere 250.000 kveiteyngel i år 13.09.2009

I år tar selskapet sikte på å slakte ut rundt 400 tonn kveite fra sjøanleggene i Dønna, forteller Morlandstø til avisa. Slaktingen skjer hos Dønna Fiskemottak AS.

– Planen er å øke litt hvert år framover. Det meste blir eksportert til USA, mens litt går til England og Norge, sier han.

Morlandstø forteller at det nå er tre kveiteselskaper i Norge, som totalt produserer rundt 1.500 tonn kveite per år.

Fikk boten nesten halvert

Aga Halibut er tidligere ilagt to tvangsmulkter og et overtredelsesgebyr på totalt 1,14 millioner kroner.

Bakgrunnen for den sviende boten er to tvangsmulkter pluss et overtredelsesgebyr.

På en varslet inspeksjon 20. mars 2008 avdekket Fiskeridirektoratet region Nordland at Aga Halibut manglet tillatelse til driften av et sjøanlegg ved Gjesøy i Dønna. Det kom også fram at selskapet ikke hadde et såkalt dugelighetsbevis for anlegget.

Resultatet ble to pålegg om å rette de ulovlige forholdene, ledsaget av trusler om tvangsmulkter på 2.745 kroner per dag. I tillegg fikk selskapet et overtredelsesgebyr på 66.812 kroner for å ha drevet akvakultur uten nødvendig godkjenning, skriver Helgelands Blad.

Da tiden så gikk og bedriften ikke fulgte opp påleggene den fikk, kom bøtene etter hvert opp i godt over 1 million kroner.

Advarte mot konkurs

Etter søknad om å få ettergitt tvangsmultene, har Fiskeri- og kystdepartementet redusert straffen med en halv million kroner. Kveiteoppdretteren må likevel betale 640.000 kroner i bøter, skriver avisa.

Selskapet nådde dermed ikke helt fram med anken sin.

- Vi kunne håpet på å få satt ned boten mye mer. Men tross alt, en halv million er bedre enn ingenting, sier daglig leder Jan Ove Morlandstø til avisa.

Selskapet fikk først avslag fra Fiskeridirektoratet, men fikk straffen delvis redusert etter anke til departementet.

«Selskapet er i en desperat situasjon», skrev Morlandstø i et brev til Fiskeridirektoratet, og advarte om at inndrivelse av tvangsmulktene ville føre til konkurs, skriver avisa.

På dette tidspunktet slet Aga Halibut med økonomien.

Les også: Kveiteoppdretter tapte 58 mill. 02.09.2009

I løpet av sommeren og høsten i fjor sørget imidlertid eierne for tilførsel av nye midler. I sitt vedtak om å redusere den samlede boten med en halv million kroner, vektlegger departementet likevel selskapets økonomiske stilling, skriver avisa.

Tvangsmulkten ble redusert til 576.040 kroner, mens at overtredelsesgebyret ble oppretthold. Vedtaket ble gjort i desember.