Kun begrensede skader for Cermaq

Cermaq ASA melder om status for virksomheten i Chile etter jordskjelvet i helgen.

Jordskjelvet i Chile har i første rekke berørt virksomheten i Coronel der EWOS har ca 250 ansatte ved sin fôrfabrikk. 

- Så langt vi vet, er det ikke meldt om fysiske personskader og kun begrenset skade på eiendom og anlegg, opplyser Cermaq ASA i en børsmelding.

EWOS' fôrfabrikk er lokalisert i Coronel, i nærheten av Concepción, der skadet infrastruktur medfører at den tilgjengelige informasjonen er begrenset.

- Det har så langt ikke blitt rapportert fysiske skader blant våre ansatte. Vi har imidlertid ikke lykkes å få kontakt med alle våre ansatte, og det er derfor for tidlig å konkludere med hensyn til denne situasjonen, skriver Cermaq i meldingen.

- Begrensede skader

En foreløpig gjennomgang viser begrensede skader på fôrfabrikken, noe som kan indikere at produksjonen kan starte i løpet av rimelig tid. EWOS har varelager i Puerto Montt, som ikke ble berørt av jordskjelvet. Dette lageret vil forsyne EWOS' kunder i én uke. Det er igangsatt tiltak for å sikre videre leveranser til EWOS' kunder.

- I region X og region XI hvor Mainstream er lokalisert, har effektene av jordskjelvet vært mindre. Ingen anlegg i sjøen synes å være berørt, og det er rapportert om kun mindre skader på våre ferskvannsanlegg, opplyser Cermaq.

Slakting vil bli utsatt noen dager for å sikre at veitransporten fungerer tilfredsstillende. Dette vil ikke ha materiell effekt for driften. Basert på tilgjengelig informasjon, forventer Cermaq at finansielle konsekvenser er begrenset.

- Vår viktigste prioritet nå er sikkerheten og støtte til våre ansatte, skriver selskapet i meldingen.