Fish Pool og Argo inngår samarbeid

Argo Securities AS blir Market Maker for opsjoner på Fish Pool.

Den regulerte markedsplassen Fish Pool ASA lanserte nylig lakseopsjoner som sikrings og investeringsinstrument for sine medlemmer.

Som et ledd i denne produktutvidelsen har Fish Pool signert en Market Maker-avtale med finanshuset Argo Securities, som innebærer at sistnevnte selskap fortløpende skal stille opsjonspriser for gitte perioder  og med gitte spreads, tilgjengelig på Fish Pool sin handleskjerm.

- For Fish Pool sine medlemmer vil denne avtalen innebære at det til en hver tid vil være tilgjengelig skrivere og kjøpere av både Call og Put opsjoner for laks.

Det sier adm.dir. i Fish Pool ASA, Søren Martens.

- Argo Securities vil prise premien på opsjonene ut i fra en kalkyle som baserer seg på opsjonens strike-pris, tidshorisont og den implisitte volatiliteten i lakseprisen. Dette er en kompleks beregning som krever spesialkompetanse som Argo Securities innehar, fortsetter Martens.

- Det er unikt for en regulert markedsplass som vår å få i stand en Market Maker-avtale allerede i lanseringsperioden for opsjoner. Vi kjenner ikke til at andre tilsvarende markedsplasser har oppnådd dette i så tidlig fase, sier adm.dir. Søren Martens.

- Dette er en spennende satsning i tråd med vår strategi om å tilby et bredere produkt spekter til våre kunder og utvide vår tilstedeværelse innen derivater. Sparebank1 Gruppen har et vidt spekter av kunder innen den marine næring og dette er et ledd i satsningen vår på denne industrien, sier leder for megling og trading i Argo Securities, Didrik Kjeldahl.

Les også: Historisk på Fish Pool 23.02.2010

Om Fish Pool ASA
Fish Pool ASA er den regulerte markedsplass for kjøp og salg av finansielle laksekontrakter og opsjoner. Hovedaksjonærene er Imarex NOS ASA, de norske bankene DnB NOR, Nordea Bank Norge, 4 sparebanker samt selskapene GC Rieber AS og Bergen Energi AS. Markedsplassen er lokalisert i Bergen. De finansielle kontraktene som Fish Pool tilbyr er et verktøy som vil bidra til bedre risikostyring og forutsigbarhet i en næring som er preget av sterkt svingende priser. Clearing tilbys via NOS Clearing ASA.

Om Argo Securities
Argo Securities er et verdipapirforetak i SpareBank 1-alliansen, hvor SpareBank 1 Gruppen har en eierandel på 72,5 prosent og ledende ansatte eier de resterende 27,5 prosent. Selskapet har hovedkontor i Oslo og en corporate finance-avdeling i Stockholm. Virksomhetsområdene omfatter analyse, aksjemegling, fremmedkapital, alternative investeringer og corporate finance.