Bedøving skal risikovurderes

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal risikovurdere ulike metoder for bedøving av fisk ved slakting.

Mattilsynet ber VKM om å vurdere risiko for dårlig dyrevelferd knyttet til bruk av CO2, slag mot hode og strøm til bedøving av fisk, melder VKM.

Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å utsette kravet om forbud mot bruk av CO2 til å bedøve laks og annen fisk.

For å kunne vurdere om det er behov for en overgangsperiode ønsker Mattilsynet en vitenskapelig gjennomgang av eksisterende bedøvelsesmetoder og bedøvelsesutstyr.

Nærmere beskrivelse av oppdraget vil bli offentliggjort så snart det er klart. Mattilsynet ber om at risikovurderingen ferdigstilles i løpet av mai 2010.

Les også: Utsetter forbudet mot CO2-bedøving 21.10.2009

Behandling av saken i VKM

Denne saken behandles av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern). Faggruppen har nedsatt en ad hoc-gruppe som skal arbeide med oppdraget.

Medlemmene av ad hoc-gruppen er Brit Hjeltnes (leder), Rune Waagbø, Rolf Erik Olsen og Erik Slinde. Rapporten fra ad hoc-gruppen vil, når den er ferdig, bli overlevert faggruppen, som så sluttbehandler og står faglig ansvarlig for risikovurderingen, opplyser VKM.

Les også:

Robotisert avliving av laks 05.03.2010

Avliving med strøm gav godt resultat 16.02.2010

– Krever smertefri avliving av fisk 18.12.2009

– Bedre kvalitet med bruk av elektrobedøver 09.12.2009

Bedøving med elektrisitet eller slag? 27.08.2009