Optimalt fôr i varmere sjøvann

Del saken

Forsker Ernst Morten Hevrøy ved NIFES ønsker å forske frem til et fôr, som er best mulig tilpasset oppdrettslaks ved høye sjøvannstemperaturer.

Nå er han av Norges Forskningsråd innvilget midler til prosjektet, gjennom ordningen for Yngre Fremragende Forskere.

Drømmeprosjektet! Sier Ernst Morten Hevrøy om prosjektet som er gitt av Norges Forskningsråd gjennom ordningen for yngre fremragende forskere innenfor havbruk, melder NIFES på sine nettsider.

Ernst Moren Hevrøy er forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen og jobber til daglig med å finne ut hvordan man kan lage et best mulig fôr til oppdrettslaksen.

Optimalt fôr ved høye temperaturer

I fjor sendte han inn en søknad til Norges Forskningsråd gjennom ordningen for Yngre Fremragende Forskere i Havbruksprogrammet.

- Det ble full klaff. Søknaden gikk inn, og de neste fire årene får jeg muligheten til å jobbe med akkurat det jeg har lyst til.

- Nemlig å finne et fôr som er best mulig tilpasset oppdrettslaks ved høye sjøvannstemperaturer, forteller Hevrøy.

- Dette er en veldig aktuell problemstilling. Vi har for eksempel hatt noen år med særdeles høye temperaturer på Vestlandet, og prognoser viser at sjøtemperaturen stiger langs kysten, sier Hevrøy.

- For laksen som trives best ved 13-14 grader Celsius er ikke dette spesielt gunstig, og fôret utnyttes dårligere når gradestokken kryper opp mot 17 grader, forteller han.

Hva gjør laksen for å takle en høyere sjøvannstemperatur? Det er noe av det Hevrøy ønsker å finne svar på.

- Kunnskapen vil også bli verdifull for andre arter i andre havområder, som kan oppleve klimaendringer i fremtiden, mener Hevrøy.

Unge forskere i internasjonalt miljø

Havbruksprogrammet i Norges forskningsråd etablerte i 2008 finansieringsordningen for yngre fremragende forskere (YFF) innenfor havbruksforskningen.

Hensikten er å gi unge, talentfulle forskere muligheten til å nå et høyt internasjonalt nivå gjennom gode rammevilkår.

- YFF ordningen er derfor en unik mulighet, sier Hevrøy.

Fôr, klima og laks

- I disse dager oppretter vi en internasjonal forskergruppe som sammen skal jobbe med problemstillinger knyttet til fôr, klima og laks. Her vil det være forskere både fra Japan, USA, Canada og Norge, forteller den unge forskeren.

- Vi skal blant undersøke hvilken effekt ulike fôr har på laksens stoffskifte, hvordan hormoner kan regulere appetitten og om viktige gener styres av temperatur.  Vi vil også samarbeide med et annet prosjekt, «Oppdrett av laks ved høy temperatur», avslutter Ernst Morten Hevrøy