Fiskeolje fra Vest-Sahara til EWOS

EWOS, som er en stor produsent av fiskefôr, orienterer om kjøp av fiskeolje fra GC Rieber Oils.

Les også: Fiskeolje fra omstridt fiske 12.03.2010

I 2008 tok EWOS’ ledergruppe opp problemstillingen knyttet til leveranser fra Vest-Sahara.

Den direkte foranledningen var oppslag i Dagbladet etter at Norwatch satte søkelys på Yaras kjøp av fosfat fra Vest Sahara, opplyser EWOS i en pressemelding.

EWOS hadde de siste 5-6 årene kjøpt 12.000 – 20.000 tonn fiskeolje pr. år fra GC Rieber Oils AS som henter en vesentlig del av sitt volum fra Marokko.

Bakgrunnen for EWOS’ vurdering var følgende:

  • Norske myndigheter (jfr. UDs hjemmeside) fraråder handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser.
  • Flere andre land har uttalt den samme politikken – men presisert til å gjelde ikke-fornybare ressurser (jfr. Danmark).
  • EU har nylig (juli 2008) etablert en fiskeriavtale med Marokko om fiske utenfor kysten av Vest-Sahara. Dette skjer mellom annet med bakgrunn i ressurskartlegging som FN og norske fiskeriforskere (”Fritjof Nansen”) har vært sentrale i.
     

GC Rieber Oils orienterte skriftlig og muntlig om at selskapet på basis av diskusjoner med norske myndigheter, hadde konkludert med at selskapets aktivitet i Marokko og begrensede virksomhet knyttet til Vest-Sahara (hvor de helt i nord kjøper en del fiskeolje som skipes med olje produsert sør i Marokko) ”opptrer med høy grad av etisk standard og i samsvar med lover, regler og myndighetenes anbefalinger”.

I oktober 2009 reviderte EWOS også fabrikken (Sovapec S.a.r.l.) i Tan Tan, som var den sentrale for fôrprodusentens kjøp fra GC Rieber Oils.

- Uttalelser fra Utenriksdepartementet, slik de er gjengitt i media, kan gi inntrykk av at denne handelen er i strid med politiske føringer fra norske myndigheter, konstaterer EWOS.

- EWOS vil derfor følge opp denne saken med GC Rieber Oils, for å sikre at denne handelen er i samsvar med norske myndigheters offisielle syn, skriver EWOS i meldingen.

Vurderes av DNV

EWOS er videre kjent med at Det norske Veritas er engasjert for å foreta en uavhengig vurdering rundt GC Rieber Oils virksomhet i Vest-Sahara.

- Dette synes vi er en klok avgjørelse og vil avvente denne rapporten, skriver EWOS i meldingen.