Ny emisjon i Nordic Seafarms

Kveiteprodusenten Nordic Seafarms AS har gjennomført en ny emisjon og hentet inn 30 millioner kroner. 

I en selskapsmelding opplyser Nordic Seafarms AS at selskapets styre den 24. mars 2010, har benyttet fullmakt til å foreta en rettet emisjon på NOK 30.000.005 i selskapet.

Emisjonen er gjennomført ved utstedelse av 8.571.430 aksjer til kurs NOK 3,50 per aksje.

Det er ikke lenge siden forrige emisjon i Nordic Seafarms AS. I desember 2009 gjennomførte selskapet to emisjoner, og hentet inn til sammen 24,4 millioner kroner i ny kapital.

Les også: Nordic Seafarms hentet inn 24,4 mill. i ny kapital 28.12.2009

I mellomtiden har Nordic Seafarms AS kjøpt opp konkursboet etter kveiterognprodusenten Fjord Halibut.

Les også: Sikrer ny drift etter Fjord Halibut 07.02.2009

Nordic Seafarms AS produserer rogn, yngel og matfisk av kveite. Parallelt skjer en opptrapping av produksjon og markedsføring av matfisk. Produksjonen av rogn og yngel skal i første rekke dekke eget behov.