Fortviler over konsesjonsinnstilling

Jan-Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm AS i Nordland, er skuffet over fylkets innstilling for tildeling av nye matfiskkonsesjoner for laks og ørret.

- Jeg reagerer på at fylket har gått bort fra tildelingskriteriene, sier Jakobsen til Helgeland Arbeiderblad.

Jakobsen reagerer på at Nordland Fylkeskommune valgte å tilråde konsesjoner til to store aktører, i strid med kriteriene fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Jakobsen synes videre at det er hårreisende at Nordland Fylkeskommune innstiller på å gi til sammen seks konsesjoner til fem nyetablerte selskap.

- Dette er ikke i tråd med intensjonene om å styrke de små og mellomstore, sier Jakobsen til Helgeland Arbeiderblad.

Seløy Sjøfarm AS er hundre prosent eid av familien Jakobsen. Selskapet har i dag to konsesjoner og seks ansatte.