– Tull å sammenligne med kloakk

Dagbladet skrev i forrige uke at utslipp fra norske oppdrettsanlegg tilsvarer kloakk fra over 8,8 millioner mennesker. Påstanden møter nå motbør fra forskerhold.

Dagbladet presenterte i forrige et regnestykke over utslipp som går urenset i sjøen fra norske oppdrettsanlegg, og konkluderte med at utslippene tilsvarer kloakk fra 8,8 millioner mennesker.

Det førte blant annet til at statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen (SV), uttalte at hun ville vurdere strengere krav til oppdrettsnæringen.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF) raste og rettet kritikk mot hele oppdrettsnæringen, og uttalte at den bør rense kloakken fra anleggene.

– Mens vi må rense kloakken fra hver enkelt hytte som bygges, går dette urenset rett i sjøen, sa Oddekalv.

– Nå er jo fjorden full av skit. Dette er jo nasjonalarven vår, sa lederen i Miljøvernforbundet til avisa.

– Tull, sier forsker

– Det er tull av Oddekalv å sammenligne utslipp fra oppdrett med kloakkutslipp.

Det sier forsker Per Johannessen i Uni Research AS, tidligere Unifob, til Avisen Agder.

– Vanlig kloakk må gjennom en ekstra runde nedbryting i forhold til det som kommer ut som avfallsstoffer fra oppdrettsanlegg. Fra oppdrett er det snakk om naturlige elementer i sjøen, forklarer Johannessen.

– Faunaen påvirkes ikke

Johannessen viser også til miljøundersøkelser i Flekkefjord i 2009, og sammenligninger med målinger på 90-tallet, som viser at faunaen ikke påvirkes, skriver avisa.

– Vi har unike målinger fra Flekkefjord, fordi vi tok omfattende målinger på 90-tallet, og gjentok målinger på samme steder våren 2009, sier Johannessen.

– Sammenligning av resultatete fra disse målingene, viser at oppdrettsanleggene i Flekkefjord drives skikkelig, og at faunaen under oppdrettsanleggene og ellers i fjorden ikke påvirkes, forteller han.

Marine Harvest har 3,5 millioner laks i sine fem anlegg i Flekkefjord.

– På de beste anleggene, slik som i Flekkefjord, omsetter naturen selv utslippene av næringssalter slik at det ikke avsettes noe på sjøbunnen, forteller biolog- og myndighetskontakt Ingrid Lundamo i Marine Harvest Norway AS til avisa.