Havbruksforskning i globalt perspektiv

Norsk havbruk er i dag ledende i verden. Men klarer vi å beholde dette forspranget også i fremtiden?

Spørsmålet reises når næringen møtes til HAVBRUK 2010 i Trondheim 19.–21. april, skriver Norges forskningsråd i et nyhetsbrev. Konferansen arrangeres av Norges forskningsråd ved programmet HAVBRUK, sammen med Frisk Fisk og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Konferansen er en viktig møteplass for aktørene i norsk havbruk. Arrangement åpnes denne gangen av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Etter henne følger innlegg og presentasjoner fra en rekke forskere og eksperter.

HAVBRUK 2010 vil presentere bredden i norsk havbruksforskning sett i et globalt perspektiv. Helse, fôr, produksjonsteknologi og miljøutfordringer er temaer som blir tatt opp av flere foredragsholdere. Dyrevelferd, produktkvalitet og utfordringer knyttet til marked og samfunn skal drøftes av andre.

Løfte sammen

Thomas Farstad er fungerende konsernsjef i verdens største lakseoppdrettselskap, Marine Harvest. Selskapet har vært gjennom en stor snuoperasjon og kunne i februar legge fram et solid resultat som viser en kraftig forbedring fra de to foregående årene. I dag ser de lyst på framtiden – forutsatt at forskning og næring makter å løfte sammen.

– Under foredraget mitt på åpningsdagen i Trondheim vil jeg ta utgangspunkt i at havbruksnæringen og forskningsinnsatsen fortsatt framstår som fragmentert. Spørsmålet er da om forskningsinnsatsen blir rett prioritert og om innsatsen koordineres godt nok til å få god effekt, sier Farstad.

– Det er viktig å bedre samspillet mellom forskning og næring, og få til et felles offentlig-privat løft for å styrke FoU i havbruksnæringen, understreker han.

Internasjonal utvikling

Courtney Hough, generalsekretær i den europeiske havbruksforeningen FEAP, kommer i sitt foredrag til å plassere norsk akvakultur i det internasjonale bildet.

Hough har i mer enn 25 år fulgt den internasjonale utviklingen av havbruk. Få andre har som Hough oversikt over økonomi og globale markedsutsikter for fiskeoppdrett.

FEAP organiserer i dag fiskeoppdrettsvirksomhet i 23 europeiske land, med Kroatia, Ungarn og Malta som de nyeste.

Kamp om standarder

Professor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger har i flere år studert markedet for sjømat. Han er prisbelønnet for sin evne til å formidle forskning utover snevre akademiske kretser.

Under HAVBRUK 2010 i Trondheim, vil Tveterås presentere både muligheter og trusler i det internasjonale markedet. Stadig flere etterspør sunn mat. Men forbrukerne er også følsomme for negative nyheter knyttet til miljø og matsikkerhet.

– I dag står kampen ikke minst om å sette standarder i havbruksnæringen. Her er vi kommet seint i gang i Norge, advarer Tveterås, og nå haster det å komme på banen. – Dette blir en utfordring både for næringen og for det politiske Norge i årene som kommer.

Rømming står også på dagsorden i Trondheim. Blant annet vil Lars André Dahle, leder av Rømmingskommisjonen, sette rømmingsspørsmålet i et organisatorisk perspektiv.

Sist, men ikke minst, vil direktør Arne Dulsrud ved Statens institutt for forbruksforskning belyse forbrukernes rolle i videre utvikling av havbruksnæringen, opplyser Forskningsrådet.