Investinor inn i Nordic Seafarms

På bildet ser vi fra venstre: Erlend Sandvik (ansatt i Nordic Seafarms), Ann-Tove Kongsnes (investeringsdirektør i Investinor), Inge Midtbø (administrerende direktør i Nordic Seafarms), Janne Bøklepp (investeringsrådgiver i Investinor), Jon Ola Frankplads (styreleder i Nordic Seafarms) og Edvard Henden (produksjonssjef i Nordic Seafarms). Foto: Ole Morten Melgård

Det statlige investeringsselskapet Investinor går inn med 25 millioner kroner i kveiteoppdrettsselskapet Nordic Seafarms AS.

Nordic Seafarms AS ble etablert i 1995. Selskapet er fullintegrert i oppdrett av kveite og selger sitt produkt under varemerket Nordic Halibut. Nordic Seafarms AS har flere generasjoner med egen stamfisk og driver avl og rognproduksjon i Midsund i Møre og Romsdal, yngelproduksjon på Askøy i Hordaland, samt produksjon av settefisk og matfisk i Eide og Averøy i Møre og Romsdal.

Kveiteoppdrettsnæringen har vært gjennom en lang og krevende utvikling, og Nordic Seafarms AS er en av få kveiteoppdrettsselskap som nå er igjen i Norge. Næringen arbeidet lenge med å løse biologiske og teknologiske utfordringer, men disse faktorene har næringen i all vesentlighet kontroll på i dag. Langsiktig og tålmodig arbeid har utviklet kveiteoppdrett til en kommersiell næring. Oppdrettskveite er i dag et ettertraktet nisjeprodukt med et godt omdømme i markedet.

- Fornuftig markedsstrategi og fullintegrert selskap

Det er flere årsaker for at Investinor har valgt å investere i Nordic Seafarms.

Nordic Seafarms har en fornuftig markedsstrategi, dessuten er selskapet fullintegrert. Det sistenevnte betyr at Nordic Seafood har kontroll på hele verdikjeden: stamfisk, rogn, yngel og matfisk.

Det sier investeringsdirektør i Investinor, Ann-Tove Kongsnes, i en pressemelding.

– Vi anser dette som svært viktig, blant annet fordi tilgang på rogn og god yngel tidligere har vært en kritisk faktor i kveiteoppdrett, sier Kongsnes.

Minst like viktig for Investinor er menneskene:

– Eiere, ledelse og ansatte i Nordic Seafarms har vært tålmodige og bygd selskapet stein for stein. De har gjort tingene i riktig rekkefølge, fått kontroll på biologisk risiko og produksjon først, så satset i markedet. De har hele tiden vært opptatt av å gjøre ting skikkelig, og å holde det de lover kundene. Dette er holdninger som skaper tillit og som vil lønne seg på lang sikt, sier Ann-Tove Kongsnes.

-  Riktig fase for Investinor

Nordic Seafarms kan tilby forutsigbar, helårs leveranse av kveite med jevn og førsteklasses kvalitet til kunder som er villige til å betale gode priser. Utfordringen for Nordic Seafarms er nå å vokse i flere markeder, samtidig som verdikjeden strømlinjeformes enda mer og lønnsomheten økes, heter det i pressemeldingen.

– Dette er nettopp denne fasen Investinor er til for, når fokus flyttes fra produktutvikling til markedsutvikling og internasjonalisering, sier Ann-Tove Kongsnes. 

Vi skal ta moderat teknologisk og biologisk risiko, men vi kan ta stor markedsrisiko, sier hun.

- Vekstmuligheter

Den norske oppdrettsbransjen for kveite står foran en interessant vekstfase. Aktørene i næringen har i samarbeid med Eksportutvalget for fisk posisjonert og markedsført oppdrettskveite under varemerket ”Norwegian White Halibut”.

Næringen har på denne måten etablert en markedsnisje der det er mulig å oppnå gode priser for produktene, heter det i pressemeldingen.

Emisjon på 54 milloner

Investinor investerer 25 millioner kroner i Nordic Seafarms AS av et totalt emisjonsbeløp på 54 millioner kroner.

Medinvestorer er selskapets eksisterende aksjonærer. Etter emisjonen vil Investinor AS eie 19 prosent av selskapet, og investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes blir styremedlem i Nordic Seafarms AS.

– Kapitalutvidelsen representerer et viktig bidrag til at Nordic Seafarms kan gjennomføre sin strategi og fortsette den positive utviklingen selskapet har hatt de siste årene.

Det sier administrerende direktør i Nordic Seafarms, Inge Midtbø.

– Det gir selskapet den nødvendige handlefriheten til å gjennomføre de investeringer og produksjonsforbedringer som er nødvendig for å ytterligere forbedre selskapets lønnsomhet, sier Midtbø.

- Emisjonen er gjennomført i flere transaksjoner, med samlet emisjonsbeløp på 54 millioner kroner. Emisjonene i desember 2009 og mars 2010 inngår i totalbeløpet på 54 millioner kroner, forteller Inge Midtbø til fish.no

Les også: Ny emisjon i Nordic Seafarms 30.03.2010
Les også: Nordic Seafarms hentet inn 24,4 mill. i ny kapital 28.12.2009

Overtok anlegg for kveiterogn

Tidligere i vinter overtok Nordic Seafarms anlegget etter den konkursrammede kveiterognprodusenten Fjord Halibut KS. 

Les også:
Sikrer ny drift etter Fjord Halibut 07.02.2010

Fakta om Investinor

  • Investinor AS er et statlig, landsdekkende investeringsselskap som investerer og utøver kompetent, aktivt eierskap i internasjonalt orienterte og konkurransedyktige norske bedrifter i tidlig vekst- eller ekspansjonsfase.
  • Alle investeringer gjøres på kommersielle vilkår.
  • Investinor har 2,2 milliarder kroner i egenkapital. 500 millioner av dette er forbeholdt investeringer i marin sektor.
  • Medio april 2010 har Investinor investert i 13 norske selskap, hvorav to i marin sektor.