Underskudd i GenoMar

Inntektene i GenoMar AS falt med 42 prosent i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.

Inntektsfallet er et resultat lavere salgsvolum og lavere priser, opplyser GenoMar AS i resultatrapporten.

Resultatet før skatt endte på -3,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2009, mot -1,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Verdien av biomassen ble i fjerde kvartal 2009 oppjustert med 3,3 millioner kroner.

For året som helhet, ende resultatet før skatt på -13,2 millioner kroner, mot -4,6 millioner kroner i 2008. I løpet av 2009 er verdien av biomassen oppjustert med totalt 8,6 millioner kroner.