Rieber dropper fiskeolje fra Vest-Sahara

GC Rieber Oils innstiller handel med fiskeolje fra Vest-Sahara.

GC Rieber Oils AS viser i en pressemelding til at EWOS AS har meldt at de ikke vil fornye sin forretningsavtale med selskapet, om kjøp av fiskeolje fra Marokko, og at begrunnelsen som EWOS har gitt, er knyttet til den delen av handelen som inkluderer Vest-Sahara. 

Les også: Stanser kjøp av fiskeolje fra Vest-Sahara 12.04.2010

Forretning, ikke etikk

Når handelen med fiskeolje fra Vest-Sahara nå avsluttes, så skjer det som følge av at forretningsgrunnlaget har falt bort.

- Uten EWOS som kunde, er forretningsgrunnlaget ikke lenger tilstede for GC Rieber Oils å videreføre denne handelen. Det vil ikke lenger være mulig å opprettholde en forsvarlig og lønnsom logistikk og kvalitetssikring  uten de volumer som dette selskapet representerte, skriver GC Rieber Oils i meldingen.

- På dette forretningsmessige grunnlaget vil GC Rieber Oils derfor innstille videre kjøp av olje med opprinnelse fra Vest-Sahara, slår selskapet fast.

Presidenten i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Paul-Christian Rieber, er styreleder i GC Rieber Oils AS.

NHO ønsker å fremme god etikk i næringslivet, og følgende står å lese på NHOs nettsider:

"Samfunnsansvar"
"Bedriftenes verdiskaping bidrar til velferd. Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes, og hvordan næringslivet påvirker mennesker, miljø og samfunn. I dagens globaliserte verden øker kravet til at bedrifter utviser samfunnsansvar. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Samfunnsansvar kan styrke bedrifters omdømme og  skape konkurransefortrinn."

Evaluering avsluttes

På bakgrunn av den usikkerheten som ble skapt i mediene angående handel med Vest-Sahara, ønsket GC Rieber Oils å foreta en ny og nøytral vurdering av situasjonen gjennom Det norske Veritas. Videre evaluering fra Veritas vil nå innstilles som følge av at handelen med fiskeolje fra Vest-Sahara ikke videreføres.

- Vi har forståelse for at EWOS opplever medieoppmerksomheten rundt handel med produkter fra Vest-Sahara som vanskelig, men beklager at avgjørelsen deres ble tatt før vurderingen fra Veritas var fullført, heter det videre i pressemeldingen.

Les også:
Fiskeolje fra Vest-Sahara til EWOS 19.03.2010

- På bakgrunn av de historiske og politiske omstendighetene som gjør Vest-Sahara til et omstridt område å handle med, har GC Rieber Oils hele tiden hatt et bevisst samfunnsansvar som grunnlag for vår handel, presiserer selskapet.

- Vi vil derfor legge vekt på å bidra til at eierne av virksomhetene i Vest-Sahara, deres medarbeidere og samarbeidspartnere får muligheter til å videreføre sitt arbeid til lokalbefolkningens beste, skriver GC Rieber Oils AS avslutningsvis i pressemeldingen.
 
Les også: Fiskeolje fra omstridt fiske 12.03.2010