Europharma-vaksine uberørt av flystans

Europharmas distribusjonsbiler sørger for at vaksinen kommer fram til oppdretterne uavhengig av om luftrommet over Norge er stengt.

Som eneste norske vaksineleverandør har Europharma egne biler som kjører vaksine og andre temperatursensitive legemidler direkte ut til kundene. Det kommer godt med i en situasjon hvor flyene er satt på bakken grunnet vulkansk aske fra utbruddet på Island, fremholder selskapet i en pressemelding.

- Da vi besluttet å bygge opp et nettverk av egne distribusjonsbiler med temperaturkontroll, var det rene kvalitetsmessige vurderinger som lå bak. Andre distribusjonskanaler gir ikke den samme tryggheten for at vaksinen blir temperaturmessig trygt oppbevart under transport, sier Karl Ove Reinsnes i Europharma AS.

- Dagens situasjon med stopp i flytrafikken belyser nok en gang – om enn på en litt annen måte - at vi har et system på distribusjonen som er godt og forutsigbart, selv i uforutsigbare situasjoner. Selv om de verste scenarioene skulle slå til og dette blir en langvarig situasjon, så vil vår vaksinedistribusjon gå som normalt, sier Reinsnes.

Les også: Ingen redninghelikoptre tilgjengelig 15.04.2010

For Europharmas kunder vil flystansen kun merkes ved noe lenger leveringstid på produkter som man tidligere har kunnet bestille som ekspress ”over natt”. Disse vil nå gå som ”dør til dør”. Dette er imidlertid produkter som ikke har samme restriksjoner i forhold til temperatur under oppbevaring som vaksine, og dermed heller ikke kan ta kvalitetsmessig skade av slik transport, påpeker Europharma.

Les også: - Drikkevannet påvirkes lite 15.04.2010
Les også: Vulkanasken kan påvirke vannkvaliteten 15.04.2010