Satser på ørret og tomater

EVJE OG HORNNES: En fiskeoppdretter og en tomatdyrker på Evje går sammen om et felles anlegg for fiskeoppdrett og tomatproduksjon i et lukket system.

Målet til Bjoraa Gård og Setesdal Mat AS, er et fire dekar stort område med tomater i drivhus, og en produksjon av 200.000 ørret hvert år.

Konseptet går ut på å utnytter varmen fra drivhuset til å produsere fisk, og å utnytte gjødselen fra fisken til å produsere tomater, melder NRK Sørlandet.

– Dermed får du økt produksjonen av begge deler. Dette forsker de på over hele verden og det er ikke et luftslott. I naturen vokser ikke fisken om vinteren, men om man holder temperaturen i vannet på 17 grader hele året, får vi en formidabel vekst hele året, sier daglig leder i Setesdal Mat, Stein Uleberg, til NRK.

Uleberg har drevet et fiskeprosjekt i Otra i mange år, og jobbet en god del med oppdrett av fisk. Knut Helleland driver med tomater.

I første omgang er det snakk om et pilotprosjekt med produksjon av tre tonn fisk og tre tonn tomater hvert år.