Krangler om utslipp fra oppdrett

Miljøpartiet De Grønne møter reaksjoner på uttalelser om kloakkutslipp fra fiskeoppdrett.

– Fjordene er ingen søppelfylling, erklærte Miljøpartiet De Grønnes landsmøte nylig.

– Fra oppdrettsnæringens åpne merder strømmer avføring tilsvarende kloakken fra minst 8,8 millioner mennesker direkte ut i vårt felles matfat, ifølge offisielle tall. Mens det blir brukt store ressurser på å rense menneskekloakk, er det ingen krav til rensing av kloakk fra oppdrettsnæringen, heter det i et vedtak fra landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne nylig.

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte gikk enstemmig inn for å kreve at oppdretterne må betale kloakkavgift de «som alle andre».

– Kan ikke sammenliknes

– Utslipp fra oppdrettsanlegg består av næringsalter fra ekskrementer og stoffskifteprodukter, samt eventuelle fôrrester. Dette kan ikke sammenlignes med kloakk fra mennesker, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett AS, til Vesterålen Online.

Med det fremholder Elvegård det samme synet som forsker Per Johannessen i Uni Research AS. Fish.no har tidligere omtalt at Johannessen mener det er tull å sammenligne utslipp fra oppdrett med kloakk.

Les også: – Tull å sammenligne med kloakk 31.03.2010

– Kloakk fra mennesker utgjør et hygieneproblem for folk og fisk, men ekskrementer fra fisk gjør ikke det. Heller ikke en organisasjon som WWF sammenligner utslippene fra oppdrett med kloakk, fordi de vet det ikke er riktig, sier direktør Elvegård i Nordlaks Oppdrett.

«Kloakk» fra sild og skrei

For å sette saken i et større perspektiv, drar Elvegård også sammenligninger til bestandene av villfisk.

– «Utslipp» fra fisk består av stoffer som hører naturlig hjemme i det marine miljø, og fjordsystemene er skreddersydd for å håndtere disse næringssaltene. Det er grunn til å minne om at den samlende mengden av NVG-sild som kommer inn langs norskekysten hvert år, utgjør en biomasse på 12 millioner tonn - noe som er ti ganger større enn norsk lakseproduksjon, sier Elvegård til VOL.

– Men det er ingen som vil finne på å kalle «utslippene» fra silda for «kloakk» eller forurensning, påpeker Elvegård.

– I tillegg har vi jo skreien. Havforskernes beregninger viser at av den samlede tilførselen av næringssalter langs norskekysten, utgjør utslipp fra norsk havbruk kun to prosent på strekningen fra Lindesnes til Stad. Det tilføres langt mer fra den kraftige kyststrømmen sørfra, hevder Elvegård.

Han viser også til at oppdretterne er underlagt et strengt regelverk og pålagt å utføre miljøundersøkelser.

– Forutsetning for vekst

– Vi har levende fjordsystemer langs kysten som også faktisk trenger en viss tilførsel av næringssalter som «gjødsel», sier Elvegård, og viser til Havforskningsinstituttet og det man vet om at tareskogen er viktig for oppvekst av yngel og småfisk i fjordene, skriver nettstedet.

– Havet kan sammenliknes med enga; dersom du tipper hele gjødselvogna på en plass er det et problem – dersom du sprer det utover er det en forutsetning for vekst, forklarer Elvegård til VOL.

(Oppdatert):
Miljøpartiet De Grønne er uenige med Elvegårds avdramatisering av utslipp fra oppdrett.

Les også: – «Naturlig rensing» en illusjon 20.04.2010