– «Naturlig rensing» en illusjon

Miljøpartiet De Grønne mener at oppdrettsnæringen driver med overgjødsling, og at «naturlig rensing» er en illusjon rundt mange oppdrettsanlegg.

– Elvegård og resten av næringen burde jekke seg ned et par hakk, og heller lytte litt mer til forskere og miljøvernere, sier talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Sondre Båtstrand i en kommentar.

Utalelsen kommer etter at fish.no mandag 19. april omtalte uttalelser fra direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett AS, som avdramatiserte de negative effektene av utslipp fra fiskeoppdrett.

Elvegård mener at utslipp fra oppdrett ikke kan sammenlignes med kloakk fra mennesker.

– «Utslipp» fra fisk består av stoffer som hører naturlig hjemme i det marine miljø, og fjordsystemene er skreddersydd for å håndtere disse næringssaltene. Det er grunn til å minne om at den samlende mengden av NVG-sild som kommer inn langs norskekysten hvert år, utgjør en biomasse på 12 millioner tonn - noe som er ti ganger større enn norsk lakseproduksjon, uttalte Elvegård nylig.

– Vi har levende fjordsystemer langs kysten som også faktisk trenger en viss tilførsel av næringssalter som «gjødsel», sa Elvegård, som også strakk en sammenligning til landbruket.

– Dersom du tipper hele gjødselvogna på en plass er det et problem – dersom du sprer det utover er det en forutsetning for vekst, sa Elvegård blant annet.

Les også: Krangler om utslipp fra oppdrett 19.04.2009

Forskjell på gjødsling og overgjødsling

– Elvegård har helt rett i at fiskens avføring er naturlig, men han må jo forstå at det er forskjell på villfisk og oppdrettsfisk som står i store mengder på samme sted over lengre tid, sier Båtstrand til fish.no.

– Det er en grunnleggende forskjell mellom gjødsling og overgjødsling. Elvegård og oppdrettsnæringen driver med det siste, og det har dokumenterte negative effekter på livet i sjøen, hevder Båtstrand.

Båtstrand utdyper kritikken med å vise til et innslag på TV 2 for ca en måned siden, hvor tv-kanalen presenterte en video fra Norges Miljøvernforbund, med opptak som er opplyst å skulle være fra bunnen under et oppdrettsanlegg i Osterfjorden. Anlegget tilhører ikke Nordlaks, men et oppdrettsfirma i Hordaland.

Krever «kloakkavgift»

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, som nylig ble avholdt, gikk enstemmig inn for å kreve at oppdretterne må betale kloakkavgift, de «som alle andre».

Kravet er fremsatt til tross for at den offentlige kloakkavgiften skal stå i forhold til hva innsamling og behandling koster.

Fish.no kjenner ikke til at det eksisterer en offentlig innsamlingsordning for utslipp fra oppdrett.

– Nei vel, men med lukkede anlegg kan dette la seg løse, sier Sondre Båtstrand, talsperson for Miljøpartiet De Grønne, i en kommentar til fish.no.

– Problemet er jo nettopp at utslipp fra oppdrett går rett i sjøen og at det ikke eksisterer innsamlingsordninger, sier Båtstrand.

– Naturen renser

Erfaringer fra Flekkefjord viser at naturen selv utfører rensejobben når oppdrettsproduksjonen er godt avpasset til lokalitetene. Det fremkom i en annen sak som fish.no nylig omtalte.

– På de beste anleggene, slik som i Flekkefjord, omsetter naturen selv utslippene av næringssalter slik at det ikke avsettes noe på sjøbunnen, fortalte biolog- og myndighetskontakt Ingrid Lundamo i Marine Harvest Norway AS.

Hun fikk støtte av forsker Per Johannessen i Uni Research AS.

Les også: – Tull å sammenligne med kloakk 31.03.2010

– «Naturlig rensing» er en illusjon

Blir det ikke da noe selvmotsigende å kreve at oppdretterne skal samle opp avfallet, og med det produsere et konsentrat som må renses industrielt?

– Vi kommer ikke utenom at overgjødsling fra oppdrett er et problem langs kysten - med Flekkefjord som mulig unntak, sier Båtstrand.

– Et viktig poeng er at avfallet kan være en verdifull ressurs om det blir samlet opp og brukt i landbruket, noe fish.no også har skrevet om nylig, sier Båtstrand, og viser til artikkel om to aktører i Evje som i fellesskap skal satse på fiskeoppdrett og dyrking av tomater.

Les også: Satser på ørret og tomater 18.04.2010

– Knapp tilgang på fosfor kan gjøre det helt nødvendig å bruke fiskens avfallsstoffer i gjødsel fremfor å overgjødsle havbunnen, legger han til.

Har dere regnet på hvilke effekter mekanisk oppsamling, transport til renseanlegg, og behandling kan ha for CO2 utslipp og klimaregnskapet for oppdrett, sammenlignet med naturlig rensing?

– Miljøvern er mer enn klima, og «naturlig rensing» er en illusjon rundt mange oppdrettsanlegg, hevder Båtstrand.

– Dagens oppdrett i åpne merder er et meget negativt element i økosystemet i fjordene våre, med spredning av sykdommer, rømminger, fôrspill og kloakk, hevder han videre.

Les også: Sjømat en klimavinner på matbordet 03.12.2009

– På tide å ta ansvar

– Vi ser det som helt nødvendig at næringen går over til lukkede anlegg med mulighet for å rense og nyttiggjøre seg av avfallsstoffer. Næringen burde omfavne disse løsningene, for her ligger fremtidens bærekraftige oppdrett, hevder Båtstrand.

– Det er på tide at oppdrettsnæringen tar ansvar for egne utslipp. Av hensyn til vårt felles miljø, må oppdrett inn i lukkede anlegg, mens utslippene blir renset. Våre vakre fjorder fortjener bedre enn dagens massive utslipp, avslutter Båtstrand.