Strategi for blåskjellnæringen

FHL har i samarbeid med SINTEF Fiskeri- og havbruk nå sluttført prosjektet ”Strategi for norsk blåskjellnæring”.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har i samarbeid med SINTEF Fiskeri- og havbruk nå sluttført prosjektet ”Strategi for norsk blåskjellnæring”. Prosjektet startet opp høsten 2009 og ble sluttført i mars 2010, melder FHL.

Aktive dyrkere fra hele landet ble invitert med i prosjektet og utvalgte dyrkere har deltatt aktivt med gode innspill til prosjektet.

Det har vært en åpen og god dialog i prosjektgruppa og en samlet blåskjellnæring stiller seg bak dokumentet, opplyser FHL.

Norsk blåskjellnæring består i dag av noen få aktører med finansiell tyngde, og produksjonsvolumene er lave. I tillegg består næringen av en rekke mindre aktører spredt over et stort geografisk område. Dette har vært utfordrende både for næringsaktørene selv og virkemiddelapparatet, skriver FHL.

– FHL håper blåskjellnæringa ser dette strategidokumentet som et nyttig verktøy i det videre arbeidet mot virkemiddelapparatet for å koordinere innsats og prosjekter som kan utløse midler til videre satsing på blåskjell i Norge, sier rådgiver Trude H. Nordli.

– I tillegg håper vi at dokumentet vil bli brukt aktivt av virkemiddelapparatet for å koordinere innsats mot de strategier næringa selv har pekt ut som de viktigste, sier Nordli.

Les mer
Strategi for norsk blåskjellnæring - rapport (PDF)