- Sik kan bli ny oppdrettsart

ALTA: Sik kan bli en ny oppdrettsart. Det tror iallfall Anatolij Thorsen som studerer naturressursforvaltning ved Høgskolen i Finnmark.

Anatolij Thorsen og medstudentene Anna Thorsen og Olga Filina har studert ett av de mange fiskevannene på Finnmarksvidda, for å finne ut av livsbetingelsene til siken.

De valgte et vann hvor det kun er sik og ingen andre fiskearter. Samtidig er det mye som tyder på at det fiskes lite i dette vannet, skriver Høgskolen i Finnmark på sine nettsider.

Studentene har gjennomført prøvefiske tre ganger – sommer, høst og vinter. Anatolij og Anna har undersøkt tilstanden på fisken og funnet ut at den er i godt hold.

- Det er god kvalitet på fiskekjøttet, og fisken har god tilgang på næring. Den beiter på flere arter og klarer seg godt. Dessuten finner vi lite parasitter i den, forteller Anatolij.

- Egnet som ny oppdrettsart

Siken er i best hold om høsten, viser undersøkelsene til studentene.

- Det er mindre fett i den om vinteren, blant annet fordi den har gytt, sier Anatolij.

Anatolij tror siken egner seg godt til oppdrett, blant annet fordi den er enklere å fôre tidlig i den første livsfasen enn mange andre arter.

- Den er mindre kresen enn både røye og ikke minst torsk, sier høgskolelektor Jo Espen Strand.

Siken er hvit i kjøttet, og blant nordmenn er ikke kvitfisk fra ferskvann like ettertrakta som freskvannsfisk som er rød i kjøttet.

Antolij Thorsen og Jo Espen Strand sier markedet finnes, blant annet i Finland.

- Dessuten er kvit ferskvannsfisk etterspurt i mange innvandrergruppe, sier Strand.

- Jeg skal analysere de biokjemiske prosessene i siken, og jeg har akkurat startet med undersøkelsene mine på laboratoriet, forteller Filina.

Instituttleder Tove Utsi ved Institutt for realfag, sier studentene har fått oppgaver hvor de allerede utfører forskningsarbeid.

- Arbeider deres skal munne ut i en bacheloroppgave, men de har måttet ta i bruk metodikk som gjør at de kommer fram til resultater som kan publiseres ut over oppgavene. Det er nyttig når de skal fortsette studiene, sier hun til høhskolens nettsider.