Tapte 30 mill. på kråkeboller

HAMMERFEST: Tapene er betydelige etter kråkebolleselskapet Scan Aqua AS i Forsøl, som meldte oppbud i begynnelsen av april.

30 millioner kroner er det totale tapet på konkursen i kråkebolleselskapet i Forsøl. Eierne sa til slutt stopp og pigget av, skriver Altaposten.

Origo Kapital AS har alene tapt fem millioner kroner. Aksjekapitalen og lån gitt til Scan Aqua er tapt. Totalt beløper dette seg til fem millioner kroner for Origo, som hadde en eierandel på rundt 20 prosent. Norinnova-systemet i Tromsø var majoritetseier med rundt 70 prosent, etter en emisjon i 2009.

– Å tape penger er en del av hverdagen til et investeringsselskap, det er normalt, men det er ikke artig, sier direktør Harald Karlstrøm i Origo Nord, som er Origo Kapital sitt morselskap.

– Vi brukte for mye av kapitalen på å komme i produksjon, og det tok for lang tid før vi kunne omsette volumer. Og vi så det ikke formålstjenlig å gå inn med mer kapital for å forsøke å berge selskapet, sier Karlstrøm.

Han avviser likevel at dette betyr at han har mistet trua på kråkeboller som en lønnsom havbruksnæring.

– Scan Aqua var et veldig interessant prosjekt, men vi klarte dessverre ikke rent økonomisk å komme over toppen. Jeg vil likevel anbefale næringen dersom det kommer inn nye aktører som vil forsøke seg, sier Karlstrøm til avisa.