Nei til lakseoppdrett i Balsfjord

BALSFJORD: Med fem mot to stemmer sa Balsfjord formannskap tirsdag nei til Frewi Havbruk sin planer om lakseoppdrett i Balsfjord.

Mye tyder på at muligheten for oppdrett i Balsfjord er kjørt en gang for alle, skriver lokalavisa Nye Troms.

Fredd Wilsgård og Frewi Havbruk AS kjøpte i fjor vår konkursboet etter Laponia Seafarms, og ønsker nå å drive med oppdrett av laks hvor Laponia satset på torsk.

Balsfjord formannskap fattet i februar vedtak om ikke å anbefale oppdrett i Balsfjord. Men nå gikk rådmannen likevel inn for å anbefale søknaden.

I saksutgreiingen til formannskapsmøtet denne uken, ble det vist at på bakgrunn av de politiske drøftingene av saken, kunne ikke formannskapet anbefale søknaden i februar.

I formannskapet gikk Tom Inge Lund (FrP) sterkt i mot søknaden, og la frem forslaget til vedtak om at Balsfjord kommune har merknader til søknaden om tildeling av laksekonsesjon, skriver avisa.

– Søknaden belyser ikke i tilstrekkelig grad temaer som samfunnsmessige virkninger, anadrome vassdrag, sykdomsproblematikk og rømming. Disse temaer var etterspurt ved siste behandling, og vi kan ikke se at dette er belyst. Søknaden anbefales ikke, foreslo Lund.

Les også: Frewi orienterte formannskapet 05.03.2010
Les også: Frewi satser på laks i Balsfjord 29.01.2010