Årsrapport endres etter regnskapsrefs

Lighthouse Caledonia føyer seg etter Finanstilsynet, og omarbeider årsrapporten for 2008.

Den 23 mars 2010 opplyste Lighthouse Caledonia ASA at Finanstilsynet hadde påpekt mangler ved oppdrettsselskapets regnskap for 2008. Selkapets virksomhet er oppdrett av laks på vestkysten av Skottland og ved Hebridene.

Det ble videre opplyst at selskapet var i dialog med Finanstilsynet om regnskapsprinsipper knyttet til klassifisering av gjeld og mellomværende til datterselskap. Finanstilsynet mente at selskapet måtte utarbeide en ny årsrapport for 2008.

Les også: Lighthouse får regnskapsrefs 23.03.2010

Føyer seg

- Selskapet har besluttet at det er til det beste for interessentene å følge anbefalingene fra Finanstilsynet, og omarbeide regnskapet for 2008, opplyser selskapet i en børsmelding.

Dette har ingen innvirkning på selskapets resultat og kontantstrøm for 2009, heter det videre i meldingen fra Lighthouse Caledonia. 

Lighthouse Caledonia har nå også lagt frem årsrapport for 2009. Selskapet har tidligere lagt frem resultattall for fjerde kvartal 2009.

Les også: Bedre fra Lighthouse Caledonia 23.02.2010 

Les mer 
• Annual Report 2009 - Lighthouse Caledonia ASA (pdf)