Hard skyts fra Havforskningsinstituttet

Del saken

Adm.dir. Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet, beskylder NJFF og Direktoratet for naturforvaltning for å mangle kunnskap og innsikt om instituttet.

Mattilsynet har besluttet at Havforskningsinstituttet skal overta overvåkingen av lakselus. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har ledet arbeidet til nå. Flere har kommentert Mattilsynets beslutning.

- Havforskningsinstituttet er et forvaltningsorgan og får nå en veldig uheldig dobbeltrolle. Vi liker ikke det som skjer og opplever at myndighetene legger en klam armhule om Havforskningsinstituttet. Det er viktig at frittstående forskere har ansvaret, uttalte informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Espen Farstad, til Dagens Næringsliv 7. mai i år.

NJFF har sammen med åtte andre organisasjoner skrevet brev til landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, med oppfordring om at overvåkningen av lakselus på villfisk ikke flyttes fra NINA til HI.

Les også: - Ikke flytt lakselusovervåkningen 10.05.2010

- Mangler kunnskap

Havforskningsinstituttet oppfatter flere av utspillene som underlige.

- Det er med beklagelse vi konstaterer at de som uttaler seg mangler kunnskap om Havforskningsinstituttet, skriver Havforskningsinstituttet (HI) i en pressemelding.

– Informasjonssjef Espen Farstad uttaler at Havforskningsinstituttet er et forvaltningsorgan. Det er ikke korrekt, slår instituttet fast i pressemeldingen.

- Havforskningsinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt, som gir råd til myndighetene om forvaltning av havet og kystens ressurser og miljø, presiseres det i meldingen.

Instituttet har i en årrekke vært sentrale aktører i overvåkingen av lakselus i våre fjorder og kystområde, og har levert viktige bidrag til NINAs rapporter.

– Overvåking av lakselus er definert som en av instituttets sentrale oppgaver fra våre myndigheter. Vår brede erfaring og kompetanse på området setter oss i stand til å løse oppgaven på en god måte sammen med andre sentrale institusjoner, sier administrerende direktør Tore Nepstad.

- Janne Sollie mangler innsikt

Tore Nepstad undrer seg over sin kollega Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN), sitt utsagn om at Havforskningen ikke skal være på nivå med NINA ennå.

Nepstad sikter til uttalelser fra Janne Sollie til Dagens Næringsliv.

– Jeg er overrasket og bekymret. Nina har gjort en kjempejobb så langt og har kapasitet og kompetanse til å lede dette viktige arbeidet. Havforskningsinstituttet skal ikke være på samme nivå, ennå, og det bekymrer oss, uttalte direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie, til Dagens Næringsliv 7 mai i år.

– Å skifte koordinator nå, kan svekke kampen mot lusa. Den sjansen vet jeg ikke om er verdt å ta, sa hun videre.


– Det må bygge på manglende innsikt, sier Nepstad, og understreker at denne endringen ikke gir grunn til å bekymre seg for en svekket innsats på dette viktige feltet. 

Informerer om Havforskningsinstituttet

Nepstad skriver nå brev til alle organisasjonene som har støttet initiativet fra Norges jeger- og fiskerforbund, som i brev til landbruksministeren krever at avgjørelsen omgjøres.

– Alle disse organisasjonene er sentrale i arbeidet med å få redusert lakselusnivået i norske elver og fjorder. Det er derfor viktig for meg at de kjenner Havforskningsinstituttet og vår innsats på feltet, sier han og understreker at et stort forskningsmiljø som Havforskningen er svært opptatt av sin faglige integritet.

– Det er avgjørende for oss i alt vårt arbeid at vi er uavhengige av det politiske nivå og næringsinteresser. Vår rådgiving bygger på den best tilgjengelige kunnskap vi har ervervet gjennom omfattende forskning og overvåkning. All vår kunnskap er også åpen og tilgjengelig. Integritetsfanen bæres høgt ved Havforskningen, det skal brukerne av våre råd være trygge på, slår Nepstad fast.

Les også: - NINA-kutt et skritt i riktig retning 10.05.2010