Fastsatte forskrift om tidsfrister

Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt forskrift om samordning og tidsfrister i behandlinga av akvakultursøknader.

- Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlinga av akvakultursøknader er nå fastsatt. Dette vil bety vesentlig kortere saksbehandlingstid i de fleste tilfeller, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Forskriften går ut på at samla saksbehandlingstid som hovedregel blir maksimalt 22 uker – ca. 5 måneder – i de tilfellene det leveres en fullstendig søknad. Men bare i områder der kommunen allerede har åpnet for oppdrett i sin kystsoneplan. Kystkommuner som har gjennomarbeidete og gode kystsoneplaner vil derfor være sentrale ankerfester for ei effektiv akvakulturforvaltning.

- Fylkeskommunene har fra 1. januar i år fått en koordinerende rolle i akvakulturforvaltninga som følge av forvaltningsreformen. Det er viktig at fylkeskommunene får gode verktøy slik at de kan behandle oppdrettssøknader på en effektiv måte. Saksbehandligsfristene er derfor også et viktig tiltak for å sikre god gjennomføring av forvaltningsreformen, sier fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

I tillegg vil fristene kunne bidra til en mer samordnet og lik saksbehandling av akvakultursøknader i hele landet. Det vil dermed bidra til større forutsigbarhet og kortere saksbehandlingstid. Dette er en fordel for både næringa og forvaltninga.

Les også: Forslag til forskrift om tidsfrister ut på høring 27.11.2009