- Faglig mestermøte i Henningsvær

Kartleggingen av viruset som forårsaker HSMB hos fisk, er en av de viktige forskningsmessige nyhetene som presenteres under Europharmas Lofotseminar i juni.

IPN, lakselus og leppefisk er andre sentrale tema i fagprogrammet på seminaret, av Europharma benevnt som «Faglig mestermøte i Henningsvær».

Europharmas Lofotseminar har i løpet av de siste 12 årene bygget opp en status som en vesentlig bidragsyter til å formidle kunnskap om fiskehelse, og vi er stolte over å fortsette denne tradisjonen i år også. Årets seminar går av stabelen i Henningsvær 16. – 18. juni, og tradisjonen tro skjer det med et rikholdig og variert fagprogram. De over 100 deltakerne, vil presenteres både for forskningsmessige gjennombrudd, med potensial for å løse konkrete problemer næringen sliter med, samt konkrete erfaringer med nye prosjekter og metoder som benyttes i norsk oppdrett i dag, skriver Europharma i en pressemelding.

Blant foredragsholderne er Veterinærinstituttets Marie Løvoll. Hun presenterer resultatene av en banebrytende kartlegging av viruset assosiert med hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Veterinærinstituttets vellykkede identifisering av gensekvensen til dette viruset, er et viktig gjennombrudd med tanke på diagnostikk, epidemiologi og vaksineutvikling.

Øivind Andersen fra Nofima Marin vil presentere en metodemessig ny vinkling for å løse utfordringen med produksjon av steril laks. Foreløpige funn tyder på at man nå kan være på sporet av en god metode for å oppnå dette.

IPN-viruset består av kun noen få gener, men har likevel vist seg å være smartere enn oss og ytterst vanskelig å bli kvitt. Vidar Aspehaug fra Patogen AS tar opp ballen, og presenterer en ny sanitær modell for kontroll med IPN i settefiskproduksjon.

Et annet av de mer praktisk rettede foredragene presenteres av Gudbrand Sørheim fra Oppdretternes Miljøservice AS som vil legge fram erfaringer gjort med bruk av hydrogenperoksyd til avlusing. Metoden har fått ny aktualitet det siste året, men den medfører klare utfordringer med tanke på fiskehelse.

Andre foredrag på Europharmas Lofotseminar:

  • Vannkvalitet i bedøvelsesbadet, Arthur Lyngøy, ACD Pharmaceuticals
  • Lakselus som stressor og smittespreder, professor Frank Nilsen, UiB
  • Resirkulering – muligheter og utfordringer knyttet til vannkvalitet, vekst og velferd, Jelena Kolarevic, Nofima Marin
  • Pseudomonas fluoresence – farlig kombinasjon mellom vaksine og bakterie, Renate Johansen, Veterinærinstituttet
  • Berggylte som oppdrettsfisk og lusebeiter/Helse hos leppefisk og potensial som smittespreder, Per Gunnar Kvenseth, Villa Miljølaks
  • Myter og fakta om villaks, Martin Kristiansen, Europharma
  • Vossolauget – samarbeid mellom oppdrett og kultivering, Cato Lyngøy, Marine Harvest
     

- Jeg synes vi har truffet veldig bra med fagprogrammet i år. Vi er del av en gullkantet næring, men en næring som definitivt har sine utfordringer både praktisk og omdømmemessig. Her får vi tatt tak i mange viktige spørsmål og forhåpentligvis også bidratt med noen svar. I tillegg gleder vi oss stort til å treffe igjen kunder og samarbeidspartnere til hyggelig samvær i Henningsvær, sier Karl Ove Reinsnes i Europharma.