Stenger 120 lakseelver

Når laksefisket i elvene åpnes 1. juni, vil 120 av 450 elver i Norge være stengt for fiske.

I tillegg er det innført innstramminger i sesonglengden for 180 elver, og i de fleste gjenværende vassdragene, er det innført ulike former for reguleringer, med blant annet fangstkvoter og redskapsbegrensning.

– Vi har gjort et overslag over de økonomiske virkningene av restriksjonene i elvene. Innstrammingene fører til et lokaløkonomisk tap på 280 millioner kroner. Da er ringvirkningene medregnet, sier daglig leder Torfinn Evensen i organisasjonen Norske Lakseelver til NTB.

Det er flere årsaker til at laksestammene i elvene har blitt redusert. Lite mat i havet er én årsak. En firedobling av oppdrettsindustrien i Norge er en annen årsak. Rømt oppdrettslaks har blandet seg med villaksen og gitt en genetisk svekkelse av laksen, hevder nyhetsbyrået. I tillegg bukker mye villaks under som en følge av lakselus. Også sjølaksefisket etter såkalte blandede bestander uroer, skriver NTB.

– Vi må arbeide på flere fronter for å berge elvene og lakseturismen. Tiltakene som er innført gjør i alle fall at sportsfiskerne kan fiske med god samvittighet der elvene er åpne. De kan glede seg over fisket, og bidra til langsiktig bevaring av laksestammen ved litt «catch and release», sier Evensen.

Roger Hustad fra Fræna i Møre og Romsdal er fylkessekretær i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF). Han ønsker seg ikke elver med eksklusive rettigheter til svært høye priser.

– Det vi ser i år, er at det er strammet inn på kvotene og på redskapsbruken. Samtidig har finanskrisen gjort noe med betalingsviljen til de pengesterke. Vanlige folks muligheter for tilgang til de beste fiskeplassene i elvene, er egentlig bedre enn på mange år, sier Hustad.