– Helsefôr ga sterkt redusert dødelighet

Et fiskefôr fra Skretting kombinert med PD-vaksine, ga 85 prosent redusert dødelighet hos fiskepopulasjoner utsatt for PD smitte.

I et nytt forsøk gjennomført av Skretting ARC, ble det konstatert at bruk av helsefôret Protec fra Skretting, førte til dramatisk lavere dødelighet fra PD-smitte. Brukt alene ga helsefôret til 70 prosent lavere dødelighet.

I et smitteforsøk gjennomført hos VESO Vikan våren 2010, målte forskerne effekten av å kombinere en spesifikk PD-vaksine med bruk av Skrettings helsefôr Protec. Kombinert med PD-vaksine, ble dødeligheten redusert med hele 85 prosent, skriver fiskerfôrprodusenten Skretting AS i en pressemelding.

– Oppsiktsvekkende resultater

Resultatene fra forsøket kan ikke beskrives som noe annet enn oppsiktsvekkende. Ved endt forsøk, var dødeligheten i gruppa som fikk både Protec og vaksine nede i 3,2 prosent, mot 21,5 prosent i gruppa som ikke fikk noen av delene. Også fisken som bare fikk Protec greide seg svært bra, med bare 6,5 prosent dødelighet, heter det i meldingen fra Skretting.

– Dette forsøket bekrefter resultater fra tidligere forsøk, som har vist at Protec forsterker laksens naturlige forsvarsmekanismer nok til å redusere graden av hjerteskade signifikant. Til tross for navnet på sykdommen, relateres dødelighet av PD nemlig hovedsaklig til grad av skade på hjertet, sier dr. Charles McGurk fra Skretting ARC.

Teksten fortsetter under illustrasjonen.

Figur: Akkumulert dødelighet i VESO Vikan Protec forsøk 2010. Illustrasjon: Skretting ASFigur: Akkumulert dødelighet i VESO Vikan Protec forsøk 2010. Illustrasjon: Skretting AS

– Lavere smittegrad

I forsøket ble en gruppe atlantisk laks vaksinert med Compact PD-vaksine, mens de to andre gruppene i forsøket fikk injisert en saltvannsløsning for å gi lik stressbelastning. To uker etter vaksinering ble forsøksgruppene fôret med Protec, mens de øvrige gruppene fortsatte på kontrollfôret. Fôringen pågikk i fire uker, før alle gruppene ble smittet med PD-virus ved at noen individer ble påført PD-smitte. Disse individene spredte så smitten videre. Forsøk gjennomført på denne måten, refereres ofte til som kohabitante smitteforsøk. Metoden er valgt fordi den godt simulerer hvordan PD-virus smitter i et anlegg, skriver Skretting.

– Målinger foretatt tre uker etter smitten var påført, viste at mens 93 prosent av fisken som verken hadde fått vaksine eller helsefôr var smittet, så var bare 67 prosent av fisken som hadde fått Protec og vaksine positiv for smitte, sier McGurk.

– Dødelighetsperiode forsinket og forkortet

Videre ut i forsøket ble det konstatert at dødeligheten hos fisken som fikk Protec, ble forsinket med fem dager og at perioden med dødelighet ble redusert. Kombinasjonen Protec og vaksine forsinket dødeligheten ytterligere. Først 24 dager etter smitte - ni dager senere enn uvaksinert fisk på kontrollfôr, begynte det å dø fisk i denne gruppen.

Både Protec og PD-vaksinen reduserte perioden med dødelighet, fra 26 dagers varighet i den uvaksinerte kontrollgruppen til 17 dager i den uvaksinerte Protec-gruppen. Dødelighetsperioden var imidlertid redusert helt ned til 6 dager i gruppen som fikk både Protec og vaksine, hevder Skretting.

– Dette forteller oss at kombinasjonen av spesifikk vaksine mot PD og fôring med Protec, utgjør en svært effektiv strategi for å redusere effekten av et PD-utbrudd, sier Evy Kallelid, produktsjef i Skretting.