Tunfisk liker fiskefôr fra Skretting

Bedrifter og forskningsmiljøer over hele verden nærmer seg avl og oppdrett av blåfinnet tunfisk i fangenskap.

Skretting ARC og Skretting har lykkes med å utvikle et fôrkonsept for blåfinnet tunfisk (makrellstørje), og tror at man nå er et steg nærmere å gjøre denne store og ettertraktede fisken til et husdyr.

I mange år har makrellstørje vært etterspurt for sitt eksklusive mørkerøde kjøtt. Imidlertid har økt etterspørsel ført til overfiske og fisken er nå regnet som en truet art, opplyser Skretting.

Les også: – Nytt håp for tunfisken 12.03.2010

Siden 1997 har Skretting Australia deltatt i forskning på blåfinnet tunfisk (Thunnus thynnus). I løpet av det siste året, har australske oppdrettere kunnet drive kommersielt oppdrett av denne eksklusive fisken med fôr fra Skretting. Men veien frem til dette punktet, har vært alt annet enn lett, da makrellstørja har en kresen gane.

– Den største utfordringen var å utvikle et fôr med en tekstur og størrelse som makrellstørja ønsket å spise, samtidig som det inneholder tilstrekkelig og riktig næring. Dette problemet ble løst ved hjelp av pelletkonseptet «Aurora Gel», som ble patentert i 2003, sier Karl Sveinsvoll, forsker i Skretting ARC, og legger til at de for tiden tester en ny generasjon av pellet som de har kalt «AquaSoft Tuna».

– Det er store fordeler med å bruke fôr som er basert på fôrresepter til makrellstørje, da alternativet vanligvis har vært fôre med "avfallsfisk" som sild og makrell, med en fôrfaktor på opptil 20. Reseptbestemt fôr bidrar til større bærekraft, sporbarhet, mindre risiko for overføring av sykdommer og bedre kontroll med den ernæringsmessige profilen til fisken, sier Sveinsvoll.

Skretting tester også fôr til tunfisk Japan, Spania og Tyrkia. Så langt har resultatene i Japan vært positive. Forsøkene i middelhavslandene har ikke vært like vellykkede, før man nylig opplevde et gjennombrudd i Spania med det nye fiskefôret. Selv om Skretting har et fôr som makrellstørja liker, er det andre store utfordringer som må løses før det blir mulig med kommersielt oppdrett av makrellstørje gjennom hele livssyklusen. Oppdrett av makrellstørje er i dag basert på villfisk som er fanget og fôret opp til den når slaktevekt.

– Utfordringen er å få fisken til å reprodusere i fangenskap, samt å få yngelen til å overleve frem til voksen alder, sier Sveinsvoll.

Utfordringen med å mestre hele livssyklusen til tunfisken er tema for «SELFDOTT» (SELF-sustained aquaculture and DOmestication of Thunnus Thynnus) eller selvbærende akvakultur og temming av Thunnus thynnus, et EU-finansiert forskningsprosjekt hvor Skretting ARC deltar.

Les også: Skretting utvider i Tasmania 11.03.2010